ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
Вступ – 2020


  Головне меню

Головна сторінка

Новини коледжу

Профілактика COVID-19

Студенту:

Дистанційне навчання

Вхід в Office 365

Стипендіальна комісія

Підготовка до ЗНО і ДПА

Абітурієнту:

Спеціальності

Приймальна комісія

Підготовчі курси

Центр «Донбас-Україна»

Викладачу:

Методична робота

Самоосвіта викладачів

Пропозиції самоосвіти

Інструменти дист.навчання

Заклад освіти:

Загальна інформація

Керівництво

Самоврядування

Технічне відділення

Економічне відділення

Ліцензії, сертифікати

Літопис технікуму

Освітній процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплін<

Приймальна комісія Відокремленого структурного підрозділу «Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету» діє на підставі Положення про приймальну комісію ВСП ДАФК ЛНАУ.

Зарахування в число студентів ВСП ДАФК ЛНАУ відбувається відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету» в 2020 році.

На навчання до коледжу приймаються громадяни України:

 • які здобули базову загальну середню освіту (9 класів загальноосвітньої школи);
 • які здобули повну загальну (профільну) середню освіту (11 класів загальноосвітньої школи);
 • які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника (професійно-технічний навчальний заклад, ліцей);
 • які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;
 • які здобули вищу освіту.


Для вступу на основі базової загальної середньої освіти (БЗСО) вступник подає наступні документи:

 1. Свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатком;
 2. Документ, що посвідчує особу вступника (паспорт громадянина України);
 3. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) – при наявності;
 4. Заяву на вступ за встановленою формою;
 5. Фото (3х4) – 4 шт.

Вступні іспити на основі БЗСО проводяться в коледжі за затвердженим головою приймальної комісії графіком. Вступники складають іспит (тести) з української мови, а також математики чи географії (залежить від обраної спеціальності). Мінімальна оцінка, яку необхідно отримати для вступу – 100 балів (за шкалою від 100 до 200 балів). Вступний бал, на основі якого формується рейтинг вступників, складається із суми балів, що отримані на вступних іспитах, середнього балу додатку до свідоцтва про БЗСО, а також до 50 додаткових балів за відвідування підготовчих курсів в коледжі (за умови їх проходження).


Для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (ПЗСО) вступник подає наступні документи:

 1. Свідоцтво про здобуття повної загальної (профільної) середньої освіти з додатком;
 2. Документ, що посвідчує особу вступника (паспорт громадянина України);
 3. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) – при наявності;
 4. Сертифікат ЗНО з української мови та літератури, а також математики чи географії (залежить від обраної спеціальності). Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом – 100 балів (за шкалою від 100 до 200 балів). Приймаються сертифікати ЗНО, що видані в 2017, 2018, 2019 і 2020 роках.
 5. Заяву на вступ за встановленою формою;
 6. Фото (3х4) – 4 шт.

Заява на участь у конкурсному відборі подається в електронній формі. Для цього вступник повинен зареєструватися на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua (сайт працює тільки під час вступної кампанії).

Спеціальності Перелік конкурсних предметів
ЗНО-2017, ЗНО-2018, ЗНО-2019, ЗНО-2020
Обов'язковий сертифікат ЗНО Сертифікат ЗНО на вибір
071 Облік і оподаткування Українська мова та література Математика, історія України або біологія
072 Фінанси, банківська справа і страхування Українська мова та література Математика, історія України або біологія
208 Агроінженерія Українська мова та література Математика, історія України або фізика
242 Туризм Українська мова та література Географія, історія України або англійська мова (ЗНО-2018, ЗНО-2019, ЗНО-2020)


Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» (ПТНЗ, ліцей) вступник подає наступні документи:

 1. Диплом кваліфікованого робітника з додатком;
 2. Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з додатком;
 3. Документ, що посвідчує особу вступника (паспорт громадянина України);
 4. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) – при наявності;
 5. Заяву на вступ за встановленою формою;
 6. Фото (3х4) – 4 шт.

Вступні іспити на основі ОКР «Кваліфікований робітник» проводяться в коледжі за затвердженим головою приймальної комісії графіком. Вступники складають іспит з української мови, а також фаховий іспит (тести), відповідно до отриманої раніше професії. Мінімальна оцінка, яку необхідно отримати для вступу – 100 балів. При формуванні рейтингового списку вступників середній бал додатку до диплома кваліфікованого робітника не враховується.


Прийом документів проводиться:

 • для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)
  – з 30 червня по 13 липня 2020 р. (денна форма навчання)

 • для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)
  – з 13 серпня по 22 серпня 2020 р. (денна і заочна форми навчання)

 • для вступників на основі ОКР «Кваліфікований робітник» (ліцей)
  – з 13 серпня по 22 серпня 2020 р. (денна форма навчання)
  – з 13 серпня по 22 серпня 2020 р. (заочна форма навчання)
  – з 09 вересня по 10 вересня 2020 р. (заочна форма навчання, тільки контракт)


Адреса прийому документів: м. Слов'янськ Донецької обл., вул. Свободи, 23, каб. 106

(050) 291-89-85 (відповідальний секретар приймальної комісії)

(050) 367-94-09 (заступник відповідального секретаря)

(050) 204-21-29 (питання щодо підготовчих курсів)

(050) 204-21-29 (центр "Донбас-Україна")


Зарахування вступників на основі базової середньої, повної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня "Кваліфікований робітник"

Дата публікації: 09.09.2020

Опубліковано накази про зарахування вступників 2020 року:

 • Наказ №95 від 31.08.2020 р. - зарахування на денну форму навчання за кошти фізичних і юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти, спеціальність 208 "Агроінженерія";
 • Наказ №130 від 09.09.2020 р. - зарахування на денну форму навчання за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти, спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 208 "Агроінженерія", 242 "Туризм";
 • Наказ №131 від 09.09.2020 р. - зарахування на денну форму навчання за кошти фізичних і юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 208 "Агроінженерія", 242 "Туризм";
 • Наказ №132 від 09.09.2020 р. - зарахування на заочну форму навчання за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти, спеціальність 208 "Агроінженерія";
 • Наказ №133 від 09.09.2020 р. - зарахування на заочну форму навчання за кошти фізичних і юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 208 "Агроінженерія";
 • Наказ №134 від 09.09.2020 р. - зарахування на денну форму навчання за державним замовленням на основі ОКР "Кваліфікований робітник", спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 208 "Агроінженерія";
 • Наказ №135 від 09.09.2020 р. - зарахування на денну форму навчання за кошти фізичних і юридичних осіб на основі ОКР "Кваліфікований робітник", спеціальність 208 "Агроінженерія";
 • Наказ №136 від 09.09.2020 р. - зарахування на заочну форму навчання за державним замовленням на основі ОКР "Кваліфікований робітник", спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 208 "Агроінженерія";
 • Наказ №137 від 09.09.2020 р. - зарахування на заочну форму навчання за кошти фізичних і юридичних осіб на основі ОКР "Кваліфікований робітник", спеціальність 071 "Облік і оподаткування".Порядок подання електронних заяв про вступ

Дата публікації: 15.08.2020

Електронна заява – це запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми. Електронні заяви подаються вступниками на основі повної середньої освіти (11 кл). У 2020 році для подання електронної заяви вступник повинен до 22 серпня зареєструватись на інтернет-сайті за адресою: https://cabinet-bak.osvitavsim.org.ua.

Під час реєстрації на сайті електронного вступу вступник має зазначити такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ (Увага! Електронні адреси в домені «.ru» не обслуговуються. Рекомендуємо використовувати пошту на gmail.com, ukr.net чи i.ua);
 • пароль для входу до особистого кабінету;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката ЗНО;
 • серію та номер документа про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до вказаного документа, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала.

Особі, яка має спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу, необхідно до реєстрації особистого електронного кабінету звернутись в приймальну комісію коледжу для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та додання до неї даних документа, що підтверджує вказане право.

Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії у форматі png чи jpg) додатка до документа про повну середню освіту та кольорової фотокартки розміром 3х4 см.

Якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта, він також завантажує копію довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207).

Вступник отримує на зазначену ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника. Строк для активації вступником особистого електронного кабінету – одна година з моменту отримання відповідного повідомлення.

Важливо! Вступник може замінити завантажені копії документів в електронній формі, номери телефонів, середній бал додатка до документа про повну середню освіту до моменту подання першої заяви. Після подання першої заяви зміна середнього бала можлива шляхом звернення вступника до закладу освіти, де була зареєстрована перша заява. Для подання заяви вступник обирає заклад освіти, освітній ступінь та конкурсну пропозицію (спеціальність, форма навчання).

Право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві, що подається. Врахування цього права підтверджує заклад освіти, до якого подано відповідну заяву, на підставі документа, наявного у картці фізичної особи.

Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі ЄДЕБО, до якого має доступ заклад освіти, обраний вступником. У момент подання електронній заяві присвоюється статус «Зареєстровано в ЄДЕБО».

Якщо у вас виникли труднощі з реєстрацією особистого кабінету або будь-які інші питання щодо вступу, звертайтеся до приймальної комісії коледжу, завжди допоможемо: (050) 291-89-85 (з 8 до 17 години).

Публікація рейтингових списків вступників відбувається на сайті «VSTUP.EDBO.GOV.UA».Донбаський аграрний фаховий коледж запрошує на навчання випускників шкіл і професійних ліцеїв!

Дата публікації: 01.08.2020Зарахування вступників на основі базової середньої освіти

Дата публікації: 29.07.2020

Опубліковано накази про зарахування вступників 2020 року:

 • Наказ №67 від 29.07.2020 р. - зарахування на денну форму навчання за державним замовленням на основі базової загальної середньої освіти, спеціальність 071 "Облік і оподаткування";
 • Наказ №68 від 29.07.2020 р. - зарахування на денну форму навчання за державним замовленням на основі базової загальної середньої освіти, спеціальність 208 "Агроінженерія";
 • Наказ №69 від 29.07.2020 р. - зарахування на денну форму навчання за державним замовленням на основі базової загальної середньої освіти, спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування";
 • Наказ №70 від 29.07.2020 р. - зарахування на денну форму навчання за державним замовленням на основі базової загальної середньої освіти, спеціальність 242 "Туризм".Рейтинговий список вступників на основі базової загальної середньої освіти

Дата публікації: 24.07.2020

У відповідності до правил прийому, опубліковано перший рейтинговий список вступників на основі базової загальної середньої освіти із спеціальностей 071, 072, 208, 242.

Рейтинговий список буде оновлюватись з урахуванням остаточного вибору спеціальності вступниками і виконання ними вимог до зарахування (надання оригіналів документів про освіту).© Бойко С.М., ВCП "Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету", 2008-2021