ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
Вступ – 2020


  Головне меню

Головна

Новини

Дистанційне навчання

Абітурієнту:

Приймальна комісія

Спеціальності

Підготовчі курси

Центр «Донбас-Україна»

Навчальний заклад:

Загальна інформація

Символіка

Ліцензії, сертифікати

Керівництво

Нормативні документи

Публічна інформація

Літопис технікуму

Навчальний процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Методична робота

Самоврядування

Стипендіальна комісія

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Відділення:

Технічне

Економічне

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплін

Webmail

Дописати в новини<

Приймальна комісія Відокремленого структурного підрозділу «Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету» діє на підставі Положення про приймальну комісію ВСП ДАФК ЛНАУ.

Зарахування в число студентів ВСП ДАФК ЛНАУ відбувається відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету» в 2020 році.

На навчання до коледжу приймаються громадяни України:

 • які здобули базову загальну середню освіту (9 класів загальноосвітньої школи);
 • які здобули повну загальну (профільну) середню освіту (11 класів загальноосвітньої школи);
 • які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника (професійно-технічний навчальний заклад, ліцей);
 • які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;
 • які здобули вищу освіту.


Для вступу на основі базової загальної середньої освіти (БЗСО) вступник подає наступні документи:

 1. Свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатком;
 2. Документ, що посвідчує особу вступника (паспорт громадянина України);
 3. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) – при наявності;
 4. Заяву на вступ за встановленою формою;
 5. Фото (3х4) – 4 шт.

Вступні іспити на основі БЗСО проводяться в коледжі за затвердженим головою приймальної комісії графіком. Вступники складають іспит (тести) з української мови, а також математики чи географії (залежить від обраної спеціальності). Мінімальна оцінка, яку необхідно отримати для вступу – 100 балів (за шкалою від 100 до 200 балів). Вступний бал, на основі якого формується рейтинг вступників, складається із суми балів, що отримані на вступних іспитах, середнього балу додатку до свідоцтва про БЗСО, а також до 50 додаткових балів за відвідування підготовчих курсів в коледжі (за умови їх проходження).


Для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (ПЗСО) вступник подає наступні документи:

 1. Свідоцтво про здобуття повної загальної (профільної) середньої освіти з додатком;
 2. Документ, що посвідчує особу вступника (паспорт громадянина України);
 3. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) – при наявності;
 4. Сертифікат ЗНО з української мови та літератури, а також математики чи географії (залежить від обраної спеціальності). Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом – 100 балів (за шкалою від 100 до 200 балів). Приймаються сертифікати ЗНО, що видані в 2017, 2018, 2019 і 2020 роках.
 5. Заяву на вступ за встановленою формою;
 6. Фото (3х4) – 4 шт.

Заява на участь у конкурсному відборі подається в електронній формі. Для цього вступник повинен зареєструватися на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua (сайт працює тільки під час вступної кампанії).

Спеціальності Перелік конкурсних предметів
ЗНО-2017, ЗНО-2018, ЗНО-2019, ЗНО-2020
Обов'язковий сертифікат ЗНО Сертифікат ЗНО на вибір
071 Облік і оподаткування Українська мова та література Математика, історія України або біологія
072 Фінанси, банківська справа і страхування Українська мова та література Математика, історія України або біологія
208 Агроінженерія Українська мова та література Математика, історія України або фізика
242 Туризм Українська мова та література Географія, історія України або англійська мова (ЗНО-2018, ЗНО-2019, ЗНО-2020)


Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» (ПТНЗ, ліцей) вступник подає наступні документи:

 1. Диплом кваліфікованого робітника з додатком;
 2. Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з додатком;
 3. Документ, що посвідчує особу вступника (паспорт громадянина України);
 4. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) – при наявності;
 5. Заяву на вступ за встановленою формою;
 6. Фото (3х4) – 4 шт.

Вступні іспити на основі ОКР «Кваліфікований робітник» проводяться в коледжі за затвердженим головою приймальної комісії графіком. Вступники складають іспит з української мови, а також фаховий іспит (тести), відповідно до отриманої раніше професії. Мінімальна оцінка, яку необхідно отримати для вступу – 100 балів. При формуванні рейтингового списку вступників середній бал додатку до диплома кваліфікованого робітника не враховується.


Прийом документів проводиться:

 • для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)
  – з 30 червня по 13 липня 2020 р. (денна форма навчання)

 • для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)
  – з 13 серпня по 22 серпня 2020 р. (денна і заочна форми навчання)

 • для вступників на основі ОКР «Кваліфікований робітник» (ліцей)
  – з 13 серпня по 22 серпня 2020 р. (денна форма навчання)
  – з 13 серпня по 22 серпня 2020 р. (заочна форма навчання)
  – з 09 вересня по 10 вересня 2020 р. (заочна форма навчання, тільки контракт)


Адреса прийому документів: м. Слов'янськ Донецької обл., вул. Свободи, 23, каб. 106

(050) 291-89-85 (відповідальний секретар приймальної комісії)

(050) 367-94-09 (заступник відповідального секретаря)

(050) 204-21-29 (питання щодо підготовчих курсів)

(050) 204-21-29 (центр "Донбас-Україна")


Донбаський аграрний фаховий коледж запрошує на навчання випускників шкіл і професійних ліцеїв!

Дата публікації: 01.08.2020Зарахування вступників на основі базової середньої освіти

Дата публікації: 29.07.2020

Опубліковано накази про зарахування вступників 2020 року:

 • Наказ №67 від 29.07.2020 р. - зарахування на денну форму навчання за державним замовленням на основі базової загальної середньої освіти, спеціальність 071 "Облік і оподаткування";
 • Наказ №68 від 29.07.2020 р. - зарахування на денну форму навчання за державним замовленням на основі базової загальної середньої освіти, спеціальність 208 "Агроінженерія";
 • Наказ №69 від 29.07.2020 р. - зарахування на денну форму навчання за державним замовленням на основі базової загальної середньої освіти, спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування";
 • Наказ №70 від 29.07.2020 р. - зарахування на денну форму навчання за державним замовленням на основі базової загальної середньої освіти, спеціальність 242 "Туризм".Рейтинговий список вступників на основі базової загальної середньої освіти

Дата публікації: 24.07.2020

У відповідності до правил прийому, опубліковано перший рейтинговий список вступників на основі базової загальної середньої освіти із спеціальностей 071, 072, 208, 242.

Рейтинговий список буде оновлюватись з урахуванням остаточного вибору спеціальності вступниками і виконання ними вимог до зарахування (надання оригіналів документів про освіту).Вступні іспити

Дата публікації: 17.07.2020

У коледжі з 15 липня розпочалися вступні іспити згідно розкладу. За денною формою навчання на основі базової загальної середньої освіти сформовано 6 груп. Вступники складають екзамени з української мови, математики та географії.

Паралельно з іспитами продовжується прийом документів від вступників. Поспішайте! Не втратьте свою можливість безкоштовно отримати якісну освіту!Поспішайте безкоштовно отримати якісну освіту

Дата публікації: 13.07.2020

В коледжі продовжує працювати приймальна комісія. Набір ведеться на базі 9 класів, 11 класів та професійних ліцеїв за цікавими і престижними спеціальностями.

Цього року Міністерством освіти і науки України коледжу на підготовку фахових молодших бакалаврів виділено 170 місць державного замовлення, що є одним з найбільших обсягів по регіону. Поспішайте використати своє право на безкоштовну якісну освіту!!!

Є можливість навчатися на денній або заочній формі. Чекаємо на Вас!

Приймальна комісія працює з 8-00 до 16-30 за адресою:
84122, м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Свободи, 23, каб. 105
Телефони приймальної комісії: (050) 291-89-85, (050) 367-94-09освітній портал Педагогічна преса
© Бойко С.М., ВCП "Слов'янський коледж Луганського національного аграрного університету", 2008-2020