ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
Вступ – 2019


  Головне меню

Головна

Новини

Дистанційне навчання

Абітурієнту:

Приймальна комісія

Спеціальності

Підготовчі курси

Центр «Донбас-Україна»

Навчальний заклад:

Загальна інформація

Символіка

Ліцензії, сертифікати

Керівництво

Фінансова діяльність

Нормативні документи

Публічна інформація

Літопис технікуму

Навчальний процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Методична робота

Самоврядування

Стипендіальна комісія

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Нагороди наших студентів

Відділення:

Технічне

Економічне

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплін

Webmail

Дописати в новини<

Приймальна комісія ВСП «Слов’янський коледж Луганського національного аграрного університету» діє на підставі Положення про приймальну комісію ВСП СК ЛНАУ.

Зарахування в число студентів ВСП СК ЛНАУ відбувається відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Відокремленому структурному підрозділі «Слов’янський коледж Луганського національного аграрного університету» в 2019 році (Додаток).

Заяву на вступ до коледжу може подати громадянин України, що раніше здобув один з перелічених освітніх рівнів:

 • базову загальну середню освіту (9 класів загальноосвітньої школи),
 • повну загальну середню освіту (11 класів загальноосвітньої школи),
 • професійну освіту (професійно-технічний навчальний заклад, ліцей).


Для вступу на основі базової загальної середньої освіти (БЗСО) вступник подає наступні документи:

 1. Свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатком;
 2. Документ, що посвідчує особу вступника (паспорт громадянина України);
 3. Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (ідентифікаційного коду) - при наявності;
 4. Заяву на вступ за встановленою формою;
 5. Фото (3х4) – 4 шт.

Вступні іспити на основі БЗСО проводяться в коледжі за затвердженим головою приймальної комісії графіком. Вступники складають іспит (тести) з української мови, а також математики чи географії (залежить від обраної спеціальності). Мінімальна оцінка, яку необхідно отримати для вступу – 4 бали (за 12-бальною шкалою). Вступний бал, на основі якого формується рейтинг вступників, складається із суми балів, що отримані на вступних іспитах, середнього балу додатку до свідоцтва про БЗСО, а також до 4 додаткових бали за відвідування підготовчих курсів в коледжі (за умови їх проходження).


Для вступу на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) вступник подає наступні документи:

 1. Атестат про повну загальну середню освіту з додатком;
 2. Документ, що посвідчує особу вступника (паспорт громадянина України);
 3. Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (ідентифікаційного коду) - при наявності;
 4. Сертифікат ЗНО з української мови та літератури, а також математики чи географії (залежить від обраної спеціальності). Вага предметів сертифікатів ЗНО складає 0,45. Вага атестату про повну загальну освіту – 0,1. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом – 100 (за 200-бальною шкалою). Приймаються сертифікати ЗНО, що видані в 2017, 2018 і 2019 роках.
 5. Заяву на вступ за встановленою формою;
 6. Фото (3х4) – 4 шт.

Заява через на участь у конкурсному відборі подається в електронній формі. Для цього вступник повинен зареєструватися на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua (сайт працює тільки під час вступної кампанії).

Спеціальності Перелік конкурсних предметів ЗНО-2017, ЗНО-2018, ЗНО-2019
Обов'язковий сертифікат ЗНО Сертифікат ЗНО на вибір
071 Облік і оподаткування Українська мова та література Математика, історія України або біологія
072 Фінанси, банківська справа і страхування Українська мова та література Математика, історія України або біологія
208 Агроінженерія Українська мова та література Математика, історія України або фізика
242 Туризм Українська мова та література Географія, історія України або англійська мова (ЗНО-2019)


Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» (ПТНЗ, ліцей) вступник подає наступні документи:

 1. Диплом кваліфікованого робітника з додатком;
 2. Атестат про повну загальну середню освіту з додатком;
 3. Документ, що посвідчує особу вступника – паспорт громадянина України;
 4. Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (ідентифікаційного коду) - при наявності;
 5. Заяву на вступ за встановленою формою;
 6. Фото (3х4) – 4 шт.

Вступні іспити на основі ОКР «Кваліфікований робітник» проводяться в коледжі за затвердженим головою приймальної комісії графіком. Вступники складають іспит з української мови, а також фаховий іспит (тести), відповідно до отриманої раніше професії. Мінімальна оцінка, яку необхідно отримати для вступу – 100 балів. При формуванні рейтингового списку вступників середній бал додатку до диплома кваліфікованого робітника не враховується.


Прийом документів проводиться:

 • для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)
  – з 01 липня по 13 липня 2019 р. (денна форма навчання)

 • для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)
  – з 10 липня по 29 липня 2019 р. (денна і заочна форми навчання)

 • для вступників на основі ОКР «Кваліфікований робітник» (ліцей)
  – з 01 липня по 20 липня 2019 р. (денна форма навчання)
  – з 01 липня по 30 липня 2019 р. (заочна форма навчання)
  – з 09 вересня по 10 вересня 2019 р. (заочна форма навчання, тільки контракт)


Адреса прийому документів: м. Слов'янськ Донецької обл., вул. Свободи, 23, каб. 106

(06262) 2-51-74 (приймальня директора)

(050) 204-21-29 (відповідальний секретар приймальної комісії)

(050) 291-89-85 (заступник відповідального секретаря)

(050) 204-21-29 (запис на підготовчі курси)


Зарахування додаткового набору вступників 2019 року

Дата публікації: 13.09.2019

Опубліковано наказ про зарахування додаткового набору вступників на заочну форму навчання за кошти юридичних або фізичних осіб (за контрактом) – №74-с від 13.09.2019 р.Зарахування вступників 2019 року

Дата публікації: 07.08.2019

Опубліковано накази про зарахування вступників 2019 року за державним замовленням та за кошти юридичних або фізичних осіб (за контрактом):

 • Наказ №35-с від 24.07.2019 р. - зарахування на денну форму навчання за державним замовленням на основі базової загальної середньої освіти;
 • Наказ №36-с від 24.07.2019 р. - зарахування на денну форму навчання за кошти юридичних або фізичних осіб на основі базової загальної середньої освіти;
 • Наказ №37-с від 29.07.2019 р. - зарахування на денну форму навчання за державним замовленням на основі ОКР "Кваліфікований робітник";
 • Наказ №38-с від 29.07.2019 р. - зарахування на денну форму навчання за кошти юридичних або фізичних осіб на основі ОКР "Кваліфікований робітник";
 • Наказ №41-с від 06.08.2019 р. - зарахування на заочну форму навчання за державним замовленням на основі ОКР "Кваліфікований робітник";
 • Наказ №42-с від 06.08.2019 р. - зарахування на заочну форму навчання за кошти юридичних або фізичних осіб на основі ОКР "Кваліфікований робітник";
 • Наказ №43-с від 06.08.2019 р. - зарахування на денну форму навчання за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти;
 • Наказ №44-с від 06.08.2019 р. - зарахування на денну форму навчання за кошти юридичних або фізичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

Вступникам, що будуть навчатися за контрактом, необхідно протягом 14 днів з дня видачі наказу про зарахування прибути в коледж для укладання договору на надання освітніх послуг. Зверніть увагу, що за неповнолітнього віку вступника договір укладає не сам вступник особисто, а особа (чи організація), яка зобов'язується сплачувати кошти за навчанняРейтингові списки вступників заочної форми навчання (вступ на основі ОКР "Кваліфікований робітник")

Дата публікації: 02.08.2019Рейтингові списки вступників денної форми навчання (вступ на основі ОКР "Кваліфікований робітник")

Дата публікації: 25.07.2019Результати вступних іспитів (вступ на основі ліцею)

Дата публікації: 24.07.2019освітній портал Педагогічна преса
© Бойко С.М., ВCП "Слов'янський коледж Луганського національного аграрного університету", 2008-2019