ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
Вступ – 2018


  Головне меню

Головна

Новини

Дистанційне навчання

Абітурієнту:

Приймальна комісія

Спеціальності

Підготовчі курси

Навчальний заклад:

Загальна інформація

Символіка

Ліцензії, сертифікати

Керівництво

Фінансова діяльність

Публічна інформація

Навчальний процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Методична робота

Самоврядування

Стипендіальна комісія

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Відділення:

Технічне

Економічне

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплін

Webmail

Дописати в новини


<

Приймальна комісія ВП «Слов’янський технікум Луганського національного аграрного університету» діє на підставі Положення про приймальну комісію ВП СТЛНАУ.

Зарахування в число студентів ВП СТЛНАУ відбувається відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Відокремленому підрозділі «Слов’янський технікум Луганського національного аграрного університету» в 2018 році.

Заяву на вступ до технікуму може подати громадянин України, що раніше здобув один з перелічених освітніх рівнів:

 • базову загальну середню освіту (9 класів загальноосвітньої школи),
 • повну загальну середню освіту (11 класів загальноосвітньої школи),
 • професійну освіту (професійно-технічний навчальний заклад, ліцей).


Для вступу на основі базової загальної середньої освіти (БЗСО) вступник подає наступні документи:

 1. Свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатком;
 2. Документ, що посвідчує особу вступника (паспорт громадянина України);
 3. Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (ідентифікаційного коду) - при наявності;
 4. Заяву на вступ за встановленою формою;
 5. Фото (3х4) – 4 шт.

Вступні іспити на основі БЗСО проводяться в технікумі за затвердженим головою приймальної комісії графіком. Вступники складають іспит (тести) з української мови, а також математики чи географії (залежить від обраної спеціальності). Мінімальна оцінка, яку необхідно отримати для вступу – 4 бали (за 12-бальною шкалою). Вступний бал, на основі якого формується рейтинг вступників, складається із суми балів, що отримані на вступних іспитах, середнього балу додатку до свідоцтва про БЗСО, а також додаткових 1,8 бали за відвідування підготовчих курсів в технікумі (за умови їх проходження).


Для вступу на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) вступник подає наступні документи:

 1. Атестат про повну загальну середню освіту з додатком;
 2. Документ, що посвідчує особу вступника (паспорт громадянина України);
 3. Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (ідентифікаційного коду) - при наявності;
 4. Сертифікат ЗНО з української мови та літератури, а також математики чи географії (залежить від обраної спеціальності). Вага предметів сертифікатів ЗНО складає 0,45. Вага атестату про повну загальну освіту – 0,1. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом – 100 (за 200-бальною шкалою). Приймаються сертифікати ЗНО, що видані в 2016, 2017 і 2018 роках.
 5. Заяву на вступ за встановленою формою;
 6. Фото (3х4) – 4 шт.

Заява через на участь у конкурсному відборі подається в електронній формі. Для цього вступник повинен зареєструватися на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua (сайт працює тільки під час вступної кампанії).

Спеціальності Перелік конкурсних предметів ЗНО-2016, ЗНО-2017, ЗНО-2018
Обов'язковий сертифікат ЗНО Сертифікат ЗНО на вибір
071 Облік і оподаткування Українська мова та література Математика, історія України або біологія
072 Фінанси, банківська справа і страхування Українська мова та література Математика, історія України або біологія
208 Агроінженерія Українська мова та література Математика, історія України або фізика
242 Туризм Українська мова та література Географія, історія України або англійська мова (ЗНО-2018)


Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» (ПТНЗ, ліцей) вступник подає наступні документи:

 1. Диплом кваліфікованого робітника з додатком;
 2. Атестат про повну загальну середню освіту з додатком;
 3. Документ, що посвідчує особу вступника – паспорт громадянина України;
 4. Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (ідентифікаційного коду) - при наявності;
 5. Заяву на вступ за встановленою формою;
 6. Фото (3х4) – 4 шт.

Вступні іспити на основі ОКР «Кваліфікований робітник» проводяться в технікумі за затвердженим головою приймальної комісії графіком. Вступники складають іспит з української мови, а також фаховий іспит (тести), відповідно до отриманої раніше професії. Мінімальна оцінка, яку необхідно отримати для вступу – 100 балів. При формуванні рейтингового списку вступників середній бал додатку до диплома кваліфікованого робітника не враховується.


Прийом документів проводиться:

 • для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)
  – з 02 липня по 14 липня 2018 р. (денна форма навчання)

 • для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)
  – з 12 липня по 08 серпня 2018 р. (денна і заочна форми навчання)

 • для вступників на основі ОКР «Кваліфікований робітник» (ліцей)
  – з 02 липня по 21 липня 2018 р. (денна форма навчання)
  – з 01 липня по 28 липня 2018 р. (заочна форма навчання)


Адреса прийому документів: м. Слов'янськ Донецької обл., вул. Свободи, 23, каб. 106

(06262) 2-51-74 (приймальня директора)

(050) 367-94-09 (відповідальний секретар приймальної комісії)

(050) 291-89-85 (заступник відповідального секретаря)

(050) 204-21-29 (запис на підготовчі курси)

Зарахування вступників 2018 року (оновлено)

Дата публікації: 30.08.2018

Опубліковано накази про зарахування вступників 2018 року за державним замовленням та за кошти юридичних або фізичних осіб (за контрактом):

 • Наказ №40-с від 30.07.2018 р. - зарахування на денну форму навчання за державним замовленням на основі базової загальної середньої освіти;
 • Наказ №41-с від 02.08.2018 р. - зарахування на денну форму навчання за кошти юридичних або фізичних осіб на основі базової загальної середньої освіти;
 • Наказ №42-с від 02.08.2018 р. - зарахування на денну форму навчання за державним замовленням на основі ОКР "Кваліфікований робітник";
 • Наказ №44-с від 04.08.2018 р. - зарахування на денну форму навчання за кошти юридичних або фізичних осіб на основі ОКР "Кваліфікований робітник";
 • Наказ №45-с від 14.08.2018 р. - зарахування на денну форму навчання за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти;
 • Наказ №46-с від 14.08.2018 р. - зарахування на заочну форму навчання за державним замовленням на основі ОКР "Кваліфікований робітник";
 • Наказ №47-с від 15.08.2018 р. - зарахування на денну форму навчання за державним замовленням на основі базової загальної середньої освіти;
 • Наказ №49-с від 17.08.2018 р. - зарахування на денну форму навчання за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти;
 • Наказ №50-с від 17.08.2018 р. - зарахування на заочну форму навчання за кошти юридичних або фізичних осіб на основі ОКР "Кваліфікований робітник";
 • Наказ №53-с від 29.08.2018 р. - зарахування на заочну форму навчання за кошти юридичних або фізичних осіб на основі ОКР "Кваліфікований робітник"

Вступникам, що будуть навчатися за контрактом, необхідно протягом 14 днів з дня видачі наказу про зарахування прибути в технікум для укладання договору на надання освітніх послуг. Зверніть увагу, що за неповнолітнього віку вступника договір укладає не сам вступник особисто, а особа (чи організація), яка зобов'язується сплачувати кошти за навчанняОбсяги державного замовлення (перерозподілено)

Дата публікації: 02.08.2018

01 серпня відбулося засідання Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, щодо обсягів прийому по окремим спеціальностям за державним замовленням для закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України.

В ході засідання було розглянуте звернення ВП "Слов'янський технікум Луганского національного аграрного університету", щодо перерозподілу обсягів державного замовнення в межах спеціальностей 071 "Облік і оподаткування" і 208 "Агроінженерія" (результати роботи конкурсної комісії).

Наводимо скориговані обсяги державного замовлення (кількість місць для безкоштовного навчання) в 2018 році для Відокремленого підрозділу "Слов'янський технікум Луганського національного аграрного університету"Результати вступних випробувань на заочну форму навчання

Дата публікації: 02.08.2018

Оприлюднено результати вступних випробувань за 31 липня і 01 серпня 2018 року – вступ на основі ОКР «Кваліфікований робітник» (ПТНЗ), спеціальності 208 «Агроінженерія» та 071 «Облік і оподаткування», заочна форма навчання.

Рейтингові списки по спеціальностям та інша інформація доступні в ІС «Конкурс». Будьте уважні, інформація в даній системі оновлюється близько одного разу на добуПоточні рейтингові списки вступників на денну форму навчання

Дата публікації: 25.07.2018

Відповідно до правил прийому, опубліковано поточні рейтингові списки вступників на основі БЗСО (9 кл.) та ОКР "Кваліфікований робітник" (ПТНЗ, ліцей) на денну форму навчання. Додаткову інформацію про хід вступної кампанії можна відслідковувати в ІС «Конкурс»


Додатково про подію...


Результати вступних випробувань за 24 липня 2018 року – вступ на основі ОКР «Кваліфікований робітник»

Дата публікації: 25.07.2018

Оприлюднено результати вступних випробувань за 24 липня 2018 року – вступ на основі ОКР «Кваліфікований робітник» (ПТНЗ) на спеціальності 208 «Агроінженерія» та 071 «Облік і оподаткування».

Рейтингові списки по спеціальностям та інша інформація доступні в ІС «Конкурс». Будьте уважні, інформація в даній системі оновлюється близько одного разу на добуНормативні документи


освітній портал Педагогічна преса
© Бойко С.М., ВП "Слов'янський технікум Луганського НАУ", 2008-2018