ЦИКЛОВА КОМІСІЯ
ПРОФЕСІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ


  Головне меню

Головна

Новини

Дистанційне навчання

Абітурієнту:

Приймальна комісія

Спеціальності

Підготовчі курси

Навчальний заклад:

Загальна інформація

Символіка

Ліцензії, сертифікати

Керівництво

Фінансова діяльність

Публічна інформація

Навчальний процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Методична робота

Самоврядування

Стипендіальна комісія

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Відділення:

Технічне

Економічне

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплін

Webmail

Дописати в новини


Голова циклової комісії професійно-економічної підготовки
Мірошниченко Людмила Валентинівна

Головним змістом діяльності викладачів циклової комісії професійно-економічної підготовки є пошук нового, того, що допомагає викладачам і студентам співпрацювати, розуміти один одного та впроваджувати реалізацію змісту сучасної освіти, її основних принципів.

Основні напрями роботи циклової комісії:

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
 • розвиток творчих здібностей та активізація пізнавальної діяльності студентів;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;
 • робота з обдарованими студентами, у форматі розвитку їхнього інтелекту;
 • використання міжпредметних зв’язків при викладанні економічних дисциплін.

Головна мета роботи викладачів полягає у підвищенні успішності студентів та покращенні якості підготовки молодших спеціалістів. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

 • навчальної роботи, спрямованої на удосконалення процесу навчання і виховання студентів;
 • методичної роботи, яка забезпечує реалізацію навчально-виховної мети, шляхом підвищення кваліфікаційного рівня викладачів;
 • нагромадження передового педагогічного досвіду, застосування прогресивних методів навчання і виховання.

Викладачі циклової комісії працюють над методичною проблемою – формування креативного педагога, як необхідної умови реалізації інновацій та інтенсивних технологій навчання. Основним завданням викладачів є створення інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін з використанням міжпредметних зв’язків. У процесі роботи вдосконалюється методика проведення лекційних, семінарських та практичних занять, інтегрованих занять, самостійної роботи студентів; застосовується особистісно-орієнтований підхід у процесі викладання, інформаційні технології. З метою вивчення педагогічного досвіду проводяться відкриті заняття. Викладачі впроваджують у навчальний процес активні форми роботи: ділові та рольові ігри, лекції-конференції, інтерактивні методи: метод взаємного контролю, робота в мікрогрупах. Викладачами циклової комісії організовуються та проводяться наукові та навчально-виховні заходи.

Циклова комісія працює над реалізацією принципів методологічної переорієнтації процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості педагога, індивідуально диференційованого і особистісно-орієнтованого підходу до навчання, підвищення якості та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень кожного студента. Викладачі беруть участь в підготовці та проведенні предметних тижнів, тижнів циклових комісій, науково-теоретичних і науково-практичних конференцій, нарад, семінарів, днів відкритих дверей, майстер-класів, тематичних виставок, показ мультимедійних презентацій та інших заходів технікуму та обласних методичних засіданнях.

Викладачі циклової комісії орієнтують студентів на високу активність самостійної та навчально-пізнавальної діяльності, на проникнення в процес розвитку науки, розкриття її методологічних основ через лекції, книги, консультації, практичні заняття, заліки, іспити тощо.

До складу циклової комісії професійно-економічної підготовки входять викладачі, які володіють сучасними технологіями навчання і мають великий педагогічний досвід та професійний рівень. Це викладачі Плахова Т.М., Теплицька О.Ю., Карась Г.М., Мірошниченко Л.В., Зозуля Л.О., Разіна В.І., Шаповалова В.С. та інші. В цикловій комісії працюють 4 викладача з вищою категорією і 2 – з першою. Крім того, нагороджені знаком «Відмінник аграрної освіти і науки України» 3 викладача і один – знаком трудової відзнаки «Знак пошани».

Великою популярністю серед студентів користуються заходи, які проводяться з використанням нетрадиційних форм і методів, інноваційних та мультимедійних технологій, які сприяють поглибленню інтересів та нахилів до майбутньої професії, стійким позитивним ставленням до майбутньої діяльності: олімпіади з обліково-економічних дисциплін; професійно-інтелектуальні конкурси; робота клубу «Бухгалтер» та гуртків з фінансово-економічних дисциплін; зустрічі з діловими людьми; науково-практичні конференції тощо. Так в рамках проведення тижнів циклової комісії в листопаді – грудні відбулися:

 1. Проведення зустрічі-екскурсії » з провідними фахівцями ТВБВ №10004/0570 філії Донецького управління АТ «Ощадбанк» для студентів III курсу спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Фінанси і кредит»;
 2. Конкурс на кращу відеопрезентацію з теми: «Я – бухгалтер» серед студентів ІІІ курсу спеціальності «Бухгалтерський облік»;
 3. Засідання студентського наукового товариства «Бухгалтер» на тему: «Розвиток бухгалтерського обліку і контролю в умовах інтеграційних процесів: проблеми та тенденції»;
 4. Науково-практична конференція з дисципліни «Податкова система» серед студентів ІІІ курсу спеціальності «Бухгалтерський облік» та «Фінанси і кредит»;
 5. Проведені відкриті заняття викладачами Теплицькою О.Ю. з дисципліни «Бухгалтерський облік» та Карась Г.М. дисципліни «Економіка підприємства» із застосуванням декількох методів: пошукового, репродуктивного, а також ділової гри, на яких була присутня Акулова В.В. - голова РМО викладачів обліково-економічних дисциплін, викладач Краматорського технікуму Дон НУЕТ ім. М. Туган-Барановського, спеціаліст вищої категорії.

Професійне виховання під час цих заходів спрямоване на формування любові до обраного фаху, бажання стати професіоналом у своїй справі, зробити кар'єру і забезпечити добробут для своєї родини.

Всі заходи, що проводяться під час навчально-виховного процесу з дисциплін циклу професійної підготовки, сприяють підвищенню зацікавленості студентів в отриманні міцних знань, умінь і навичок, про що свідчить підвищення успішності навчання.

Проблеми сьогодення вимагають постійної співпраці навчального закладу з виробничими підприємствами аграрного сектору економіки регіону, що дає змогу готувати фахівців, які швидко адаптуються до умов виробництва, найповніше використовувати при цьому досягнення сільськогосподарської науки.

Зв'язок навчання з виробництвом здійснюється через співпрацю з аграрними підприємствами регіону.Засідання гуртка «Віртуальний простір»

Дата публікації: 09.11.2018

9 листопада в відбулося засідання гуртка «Віртуальний простір».

Метою проведення гуртка є формування базових компетентостей особистості засобами інформатики, закріплення технологічних навичок оперування різними програмними засобами при створенні цікавих задач, розвиток логічного мислення та творчих здібностей студентів. Гуртківці доповіли по темі «Основні та периферійні пристрої комп’ютера».

Керівники гуртка Ловчикова Я.О., Шаповалова В.С. ознайомили студентів з новітніми технологіями в сфері комп’ютерної техніки та допомогли закріпити отримані теоретичні знання на практиціЗасідання РМО викладачів обліково-фінансових дисциплін

Дата публікації: 26.10.2018

25 жовтня на базі СЕБТ відбулося засідання регіонального методичного об’єднання викладачів обліково-фінансових дисциплін, в рамках якого біла проведена студентська навчально-дослідна конференція-конкурс за темою «Актуальність і проблеми розвитку сучасної економіки України».

Студентка групи 1Б916 Анастасія Бессонова виступила з доповіддю «Проблеми організації аналітичного обліку біологічних активів рослинництва на підприємствах малого бізнесу», яка готувалася під керівництвом викладача Теплицької О.Ю. Науковий підхід до вивчення даної проблеми був високо оцінений викладачами методичного об’єднанняОрганізація діяльності в сфері туризму та готельного господарства

Дата публікації: 23.10.2018

Студенти групи 3Т915 у супроводі викладача дисципліни «Основи менеджменту» Разіної В.І. побували на екскурсії в турагенції CoralTravel. Студенти мали можливість ознайомитися з різноманіттям послуг, які надає туристична агенція, а також організацією діяльності та управління підприємством у сфері туристичного бізнесуТуристично-краєзнавча практика. Підсумки

Дата публікації: 09.10.2018

В останні сонячні дні осені студенти 3 курсу, які навчаються за спеціальністю "Туризм", проходили навчальну туристично-краєзнавчу практику. З метою вивчення перспектив розвитку зеленого туризму, разом з керівником практики Плаховою Т.М., студенти відвідали селище Сергіївка – перлину Слов’янського району.

Директор центру молодіжного дозвілля Мороз М.М. цікаво розповіла про своє селище,яке вже зараз приваблює туристів з усієї області. Тут є що відвідати: Сергіївський жіночий монастир в ім’я святого Сергія Радонезького, пам’ятник Петру і Феофанії, сучасний обладнаний будинок культури, парк, території якому позаздрять навіть столичні.

Які ще туристичні скарби заховані в цьому прекрасному селищі, де варто побувати кожному? Про це повинні були розповісти майбутні фахівці з туризму в своїх звітах з навчальної практики

В рамках практики, на базі технікуму, для студентів спеціальності «Туризм» був проведений тренінг для розвитку навичок та вмінь написання програм та грантів щодо розвитку та благоустрою нашого міста та району. Представник Британського консульства Дедюхін Іван Валерійович вчив наших студентів працювати в команді, правильно формувати ініціативи для розвитку нашого міста та району. Наприкінці всі, хто брав участь у цьому заході, отримали сертифікат на написання міжнародних програм та грантівНавчальна практика у студентів заочної форми навчання

Дата публікації: 04.10.2018

З 1 по 5 жовтня на економічному відділенні проводиться навчальна практика з дисципліни «Фінансовий облік» у студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання.

Метою проведення навчальної практики студентів є закріплення знань, одержаних в процесі навчання, оволодіння навичками, вміннями та засобами організації майбутньої професійної діяльності, формування професійного вміння приймати самостійні рішення у певних виробничих умовах. Тому студентами під керівництвом викладача Зозулі Л.О. були опрацьовані необхідні матеріали в робочих зошитах і підведені підсумки для подальшого опрацювання матеріалів вже на базах проходження виробничих переддипломних практик, які відбудуться у листопаді поточного рокуосвітній портал Педагогічна преса
© Бойко С.М., ВП "Слов'янський технікум Луганського НАУ", 2008-2018