ЕКОНОМІЧНЕ
ВІДДІЛЕННЯ


  Головне меню

Головна

Новини

Дистанційне навчання

Абітурієнту:

Приймальна комісія

Спеціальності

Підготовчі курси

Навчальний заклад:

Загальна інформація

Символіка

Ліцензії, сертифікати

Керівництво

Фінансова діяльність

Публічна інформація

Навчальний процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Методична робота

Самоврядування

Стипендіальна комісія

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Відділення:

Технічне

Економічне

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплін

Webmail

Дописати в новини


Завідувачка
економічного відділення
Зозуля Лариса Олексіївна


Час простих рішень і легких грошей минув. Настав час професіоналів. Саме тому діяльність економічного відділення нашого технікуму націлена на забезпечення високого рівня професіоналізму та кваліфікації, всебічної ерудованості та формування яскравої особистості майбутніх спеціалістів.

Відділення здійснює підготовку молодших спеціалістів на денній та заочній формі навчання за спеціальностями:

  • 071 «Облік і оподаткування» (Бухгалтерський облік);
  • 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» (Фінанси і кредит);
  • 242 «Туризм» (Туристичне обслуговування).


Підготовка фахівців зі спеціальності «Бухгалтерський облік» у технікумі здійснюється з 1960 року. Досвід роботи, напрацьована матеріальна база, висококваліфікований педагогічний склад дозволяють готувати фахівців, конкурентоздатних на ринку праці.

З даної спеціальності технікум готує фахівців для обліково-економічної роботи на підприємствах, організаціях та установах різних галузей народного господарства всіх форм власності на посадах: бухгалтера, бухгалтера-ревізора, касира-експерта, інспектора з інвентаризації, техніка з планування, ревізора тощо.

Увесь комплекс економічних фінансових структур, органи державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління, економічних розрахунків банківської справи, вміння і навички використання сучасних, інформаційних технологій. Саме таких фахівців готують на нашому відділенні за спеціальністю «Фінанси і кредит».


Підготовку фахівців за спеціальністю «Туристичне обслуговування» започатковано нещодавно. Молодший спеціаліст для туристичної галузі готується для організації готельної, ресторанної і туристичної діяльності.

Для підготовки майбутніх фахівців з туристичного обслуговування в технікумі створені навчальна лабораторія «Туристична фірма», навчальний готель, навчальний бар.

Безумовною запорукою успішної професійної діяльності фахівців у туристичній галузі є знання кількох іноземних мов. Саме тому навчальним планом передбачено вивчення двох іноземних мов (англійська і французька).


Сучасне програмне забезпечення дозволяє студентам займатися реалізацією туристичних послуг, а саме: складати кошториси турів та екскурсій; розробляти внутрішні та міжнародні маршрути; проводити рекламну діяльність з метою залучення громадян до оздоровлення, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем.

Майбутніх фахівців сфери туризму – «продавців мрії» чекають екскурсійні бюро, туристичні фірми, агенції, туристичні оператори.

Випускники мають усі необхідні знання і навички для того, щоб відкрити власну справу у сфері туристичного бізнесу.


освітній портал Педагогічна преса
© Бойко С.М., ВП "Слов'янський технікум Луганського НАУ", 2008-2019