МЕТОДИЧНИЙ
КАБІНЕТ


  Головне меню

Головна

Новини

Дистанційне навчання

Абітурієнту:

Приймальна комісія

Спеціальності

Підготовчі курси

Навчальний заклад:

Загальна інформація

Символіка

Ліцензії, сертифікати

Керівництво

Фінансова діяльність

Публічна інформація

Навчальний процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Методична робота

Самоврядування

Стипендіальна комісія

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Відділення:

Технічне

Економічне

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплін

Webmail

Дописати в новини


Методист
Солод Любов Степанівна


Методична проблема 2018-2019 навчального року – запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на новітніх методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до навчання.

З метою успішної реалізації поставлених задач обрані наступні напрями методичної роботи у 2018-2019 навчальному році:

 • реалізація принципів особистісно-орієнтовіаної освіти;
 • впровадження компетентнісноспрямованої моделі навчання;
 • ефективний моніторинг якості освіти;
 • налагодження на постійній основі співпраці з виробництвом на всіх етапах навчально-виховного процесу;
 • узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду як окремих викладачів, так і циклових комісій;
 • залучення педагогічних працівників та студентів до активної участі у науково-практичних конференціях, форумах, тренінгах, конкурсах, вебінарах з використанням можливостей сучасних інформаційно-цифрових технологій.

Центрами методичної роботи у технікумі є методичний кабінет та циклові комісії. Вся робота педагогічного колективу навчального закладу спрямована на розв’язування основної навчально-методичної проблеми – забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів.

В методичній роботі активно використовуються інноваційні освітні технології: групові форми навчання, технології індивідуалізації процесу навчання, інтерактивне навчання, ігрові, мультимедійні та мережеві технології. Впровадженню інноваційних технологій як засобу модернізації навчально-виховного процесу сприяє співпраця педагогів з Дистанційною Академією ВГ «Основа», де регулярно відбуваються вебінари та майстер-класи з новітніх технологій навчання.

Викладачі технікуму беруть активну участь у роботі регіональних методичних об’єднань закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації Краматорсько-Слов’янського регіону, де вони мають змогу презентувати власні методичні розробки та результати науково-дослідницької діяльності студентів в рамках проведення регіональних науково-практичних конференцій.

Викладачі технікуму є постійними учасниками конкурсу «Педагогічний Оскар» («Педагогічні інновації») ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», де презентують кращі інноваційні педагогічні практики.Педагогічні читання «Василь Сухомлинський і сучасність»

Дата публікації: 26.09.2018

25 вересня педагогічний колектив технікуму взяв участь у традиційних осінніх педагогічних читаннях. Цього року вони були присвячені творчій спадщині видатного українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського, від дня народження якого 28 вересня 2018 року виповнюється 100 років.

Вшановуючи пам’ять великого педагога, письменника, публіциста, 39-а сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО прийняла рішення про відзначення ювілею Василя Сухомлинського на міжнародному рівні, а згідно Постанови Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році» ювілейна дата відзначатиметься і на державному рівні.

«Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний…» Ці мудрі слова Василя Сухомлинського можна віднести перш за все до нього самого та його величезного педагогічного і наукового спадку. Свідченням тому стали виступи-презентації молодих педагогів. В своїх доповідях вони розкрили вплив ідей Сухомлинського на процес розвитку інноваційних педагогічних технологій (Ситнік О.В.), а також на становлення науково-творчого потенціалу викладача (Руденко Ю.Г.), показали значення «батьківської педагогіки» для сучасного родинного виховання (Ловчикова Я.О.) та важливість і актуальність здоров’язбережувального аспекту педагогіки Василя Сухомлинського (Калініченко В.В.). Дем’яненко В.Д. в доповіді «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського і сучасність», що підвела підсумок конференції, звернув особливу увагу на актуальність спадку Василя Сухомлинського саме в наш час, коли відбувається переосмислення і кардинальне реформування системи української освіти та становлення Нової української школиПедагогічні інновації-2018: відбірковий етап у Слов'янському аграрному

Дата публікації: 21.05.2018

З метою реалізації державної політики з питань освіти в Україні Науково-методичний центр «Агроосвіта» щорічно проводить конкурс «Педагогічні інновації». Задачами конкурсу є пошук і підтримка творчих педагогів; створення освітнього простору, який об’єднує педагогічних працівників для акумуляції сучасних інноваційних педагогічних технологій; залучення студентської молоді та викладачів до творчої діяльності в урізноманітненні та збагаченні форм і методів організації навчально-виховного процесу; пропагування національної культури та самобутнього мистецтва українського народу.

18 травня у нашому технікумі відбувся перший (відбірковий) етап конкурсу. У ньому взяли участь 36 педагогічних працівників, які представили 27 методичних робіт у 10 номінаціях

Конкурсна комісія розглянула запропоновані для участі у конкурсі роботи, керуючись наступними критеріями: науковість змісту методичного матеріалу, його актуальність, професійна спрямованість, наявність авторських сучасних педагогічних технологій, якість ілюстрованих, графічних матеріалів, можливість використання в практичній роботі. Комісією було відібрано 16 робіт для участі у ІІ (заключному) етапі конкурсу, який буде проходити у НМЦ «Агроосвіта» до грудня поточного рокуЗапрошуємо взяти участь у конкурсі «Педагогічні інновації-2018»

Дата публікації: 03.05.2018

Конкурс «Педагогічні інновації» щорічно проводиться Науково-методичним центром «Агроосвіта» з метою виявлення та підтримки творчої педагогічної діяльності працівників та студентів аграрних технікумів і коледжів, вивчення і поширення кращих педагогічних практик, створення ефективного освітнього процесу та забезпечення якості освіти у підготовці висококваліфікованих фахівців.

18 травня 2018 року у конференційній залі технікуму відбудеться І етап конкурсу «Педагогічні інновації-2018». Цьогоріч конкурсні методичні матеріали змагаються у номінаціях:

 • сучасний навчально-методичний комплекс з дисципліни
  (друковані творчі роботи, які включають усі складові комплексу);
 • сучасний навчальний посібник (підручник)
  (друковані творчі роботи);
 • електронний навчальний посібник (підручник), ресурс
  (електронні навчально-методичні комплекси з дисципліни, електронні посібники (підручники), ресурси для самостійної роботи студентів у гіпертекстовому середовищі тощо);
 • освітній веб-сайт викладача;
 • сучасні засоби унаочнення
  (мультимедійні презентації, відеосупровід занять, відеолекції, буктрейлери, атласи, плакати, посібники у схемах і таблицях тощо);
 • навчальні відеофільми
  (відзняте власноруч авторське відео, компоноване відео);
 • інноватика в організації практичного навчання студентів, курсового (дипломного) проектування
  (комплекси методичного забезпечення різних видів практик (навчальна, виробнича, переддипломна), електронні практикуми, робочі зошити для лабораторних і практичних робіт, звіти-щоденники, методичні рекомендації з виконання курсових (дипломних) робіт тощо);
 • інноватика в організації позааудиторної (гурткової) роботи з навчальної дисципліни;
 • інноватика в організації виховної роботи;
 • педагогічний досвід та інноваційна діяльність викладача
  (педагогічні, методологічні дослідження);
 • інноваційна діяльність методичного (педагогічного) кабінету та предметних (циклових) комісій;
 • профорієнтаційна робота, міжнародна співпраця, зв’язки з виробництвом (бізнесом) та випускниками

Порядок проведення конкурсу "Педагогічні інновації"
Зразок оформлення титульного аркуша
Зразок оформлення титульного аркуша на звороті
Зразок оформлення сценарію навчального відеофільму
Рекомендації по опису досвіду інноваційної педагогічної діяльності
Критерії оцінки участі у конкурсі
Протоколи оцінювання
Акт на прийом сувенірівРезультати конкурсу «Педагогічні інновації» у 2017 році

Дата публікації: 23.03.2018

Державною установою «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» були підведені підсумки конкурсу «Педагогічні інновації» за 2017 рік. Від ВП «Слов’янський технікум ЛНАУ» було представлено 13 творчих робіт, що отримали загальну високу оцінку.

У номінації «Навчальні відеофільми» авторські колективи викладачів нашого технікуму стали абсолютними переможцями та посіли перше і друге місця. Дипломом за зайняте перше місце були нагороджені Васюк С.М., Назарова Л.В., Панченко О.М., Балазан О.О., Бондаренко І.П., Томашевська Т.Є. Друге місце і відповідний диплом отримали Бойко С.М., Пристінський О.В., Назарова Л.В., Македонська Г.В. Створені ними відеофільми «Складання двигуна» (дисципліна «Ремонт машин і обладнання») та «Технологія та організація робіт з виробництва ячменю» (дисципліна «Експлуатація машин та обладнання») отримали максимальну кількість балів у своїй номінації

Вищу оцінку у своїх номінаціях також отримали роботи викладачів Солод Л.С., Кузнєцової Н.В., Шевченко Д.А. «Краєзнавство як засіб національно-патріотичного виховання студентської молоді» (номінація «Інноватика в організації виховної роботи») та робота «Інноваційні технології навчання – вимога сучасності», представлена викладачами Теплицькою О.Ю., Карась Г.М. та Плаховою Т.М. у номінації «Педагогічний досвід та інноваційна діяльність викладача».

Такий високий результат є наслідком багаторічної систематичної роботи авторських колективів над підвищенням рівня своєї педагогічної майстерності, оволодінням інноваційними технологіями навчання. Без постійної самоосвіти, прагнення знаходити і втілювати у освітній процес новітні досягнення педагогічної науки сучасний викладач не зможе перетворитися на «агента змін», якого так потребує українське суспільство


Додатково про подію...


Семінар-тренінг «Використання Google-сервісів в освітньому процесі»

Дата публікації: 21.03.2018

«Якщо ми сьогодні будемо навчати так, як навчали вчора,
то ми ризикуємо відібрати у наших дітей завтра»
(Джон Дьюї)

20 березня у Навчально-методичному центрі «Агроосвіта», що на Київщині, відбувся черговий семінар-тренінг для викладачів закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації «Використання Google-сервісів в освітньому процесі». В ньому взяли участь, зокрема, викладачі Слов’янського аграрного технікуму Сергій Бойко і Станіслав Васюк.

Численні учасники семінару, що з’їхалися з усіх куточків України, під керівництвом сертифікованого тренера Дронь Вікторії Василівни вісім годин поспіль практично опановували для використання у навчальному процесі сучасні інформаційні засоби – Google-форми, сервіси Kahoot!, Plickers, LearningApps, дізнавалися про методи створення і використання в навчальному процесі ментальних карт, хмари тегів, про особливості розробки і проведення Веб-квестів

Під час виконання вправ учасники отримали шквал позитивних емоцій та налаштувалися на плідну педагогічну роботу


Додатково про подію...


Майстер-клас «Система дистанційного навчання Moodle»

Дата публікації: 01.03.2018

28 лютого технікумі відбулося засідання методичного об’єднання викладачів, присвячене втіленню в навчальний процес новітніх технологій освіти. Модернізація освітнього процесу, використання інноваційних засобів навчання – провідна методична проблема, над якою працює педагогічний колектив.

Викладачі Бойко С. М. та Васюк С. М. провели майстер-клас «Система дистанційного навчання Moodle». Сергій Бойко розповів про функціональність та можливості Moodle, показав способи доступу та реєстрації в системі дистанційного навчання, що створена на базі сайту нашого навчального закладу.

Станіслав Васюк дав майстер-клас зі створення дистанційного освітнього курсу, продемонстрував прийоми створення ресурсів і способи наповнення курсу раніше заготовленим контентом.

Крім того, Станіславом Миколайовичем підготована детальна інструкція із розробки курсів з окремих навчальних дисциплін, яка надалі може бути використана іншими викладачами під час створення власних електронних засобів дистанційної освітиМетодична робота у 2017 році: виклики та досягнення

Дата публікації: 29.01.2018

Розбудова системи якісної, конкурентоспроможної, доступної освіти є провідною умовою всебічного розвитку особистості, збагачення її творчого потенціалу, засобом реалізації здібностей, а також зростанням професійної компетенції, удосконаленням раніше здобутих знань, умінь і навичок.

Регіональна програма розвитку освіти «Освіта Донеччини в Європейському вимірі. 2017-2020 роки», затверджена 20.07.2017 року, мету перетворень в освітній сфері визначає як відповідність системи освіти запитам особистості, вимогам сталого інноваційного розвитку громади, суспільства, економіки, європейських вимірів і стандартів. Нові умови вимагають нових підходів, забезпечення нової якості педагогічних кадрів – успішних лідерів, «агентів змін».

Провідна методична проблема, над якою працював педагогічний колектив у 2017 році – вивчення й запровадження у навчально-виховний процес сучасних новітніх технологій навчання.

В методичній роботі використовувались інноваційні технології: майстер-класи для молодих спеціалістів, тренінги з національно-патріотичного виховання, робота творчих груп над розробкою та втіленням проектів, педагогічні читання. З метою удосконалення інноваційних технік, викладачі взяли участь у ІІ Міжнародному Інтернет-марафоні «Досвід освіти ХХІ сторіччя. Європейський контекст», що проводився згідно з Концепцією «Нова українська школа» та в рамках реалізації міжнародного проекту «Кращі світові освітні практики».

Впровадженню інноваційних технологій навчання як засобу модернізації навчально-виховного процесу сприяє участь педагогів у роботі Дистанційної Академії ВГ «Основа», де регулярно відбуваються майстер-класи з новітніх технологій навчання (Солод Л. С., Ситнік О. В., Дем’яненко В. Д., Києнко О. А.).

Викладачі технікуму стали активними учасниками регіональних методичних об’єднань закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації Краматорсько-Слов’янського регіону. Вони не тільки відвідали 26 методичних об’єднань протягом 2017 року, але і презентували досвід роботи (Зозуля Л. О., Києнко О. А., Островська Т. І., Сєрокуров М. В.), взяли участь як наукові керівники у студентських науково-практичних конференціях (Солод Л. С., Бойко С. М., Чміль О. В., Островська Т. І., Зозуля Л. О.)

Педагогічний колектив приєднався до Всеукраїнських Сковородинських навчань, ініційованих Українським Фондом культури. Були проведені Сковородинські читання та інші заходи до відзначення 300-річного ювілею великого українського мудреця Григорія Савовича Сковороди.

Протягом року викладачами проведено 16 відкритих занять та позааудиторних заходів, які оформлені методичними розробками. Заняття були проведені на високому та достатньому методичному рівні, викладачі продемонстрували інноваційні технології навчання, високий професійний рівень

У 2017 році педагогічні працівники взяли активну участь у конкурсі «Педагогічні інновації», основною метою якого є вивчення, узагальнення, поширення і впровадження оригінальних педагогічних ідей та творчих знахідок педагогічного досвіду колективу. За результатами конкурсу творчими групами педагогів було представлено 24 методичні роботи у 14 номінаціях. Для участі у заключному етапі конкурсу комісією було відібрано 14 робіт, які представлені до Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта».

Участь у науково-практичних, методичних конференціях є дієвим способом узагальнення та обміну педагогічним досвідом викладачів, тому цей напрям методичної роботи є одним із пріоритетних. Протягом 2017 року педагоги нашого навчального закладу взяли участь у наступних наукових інтернет-конференціях:

 • Македонська Г. В. – І обласна науково-методична конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у коледжах та технікумах: досвід, проблеми, перспективи», м. Краматорськ, 15.03. 2017 р. Тема: «Застосування комп’ютерних технологій при викладанні математичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р.а.»;
 • Островська Т. І. – І обласна науково-методична конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у коледжах та технікумах: досвід, проблеми, перспективи», м. Краматорськ, 15.03. 2017 р. Тема: «Розвиток креативного мислення студентів на заняттях з хімії та біології»;
 • Островська Т. І. – всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання сучасної науки». Тема: «Формування валеологічного мислення та поведінки на заняттях природознавчих дисциплін»;
 • Висицька С .М. – ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку освіти», м. Львів, 30-31.03. 2017 р. Тема: Формування патріотизму студентської молоді засобами літературного краєзнавства у курсі зарубіжної літератури»;
 • Висицька С. М. – ІІІ обласна науково-практична конференція «Досягнення та виклики національно-патріотичного виховання в регіоні», м. Краматорськ, 29.11. 2017 р. Тема: «Літературно-краєзнавча робота із зарубіжної літератури як засіб формування патріотизму та національної свідомості студентів»;
 • Солод Л. С. - ІІІ обласна науково-практична конференція «Досягнення та виклики національно-патріотичного виховання в регіоні», м. Краматорськ, 29.11. 2017 р. Тема: «Інноваційні підходи до краєзнавчої роботи як засобу національно-патріотичного виховання студентської молоді»;
 • Києнко О. А. – ХХХVІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Тема: «Шукаємо шляхи до максимальної продуктивності»;
 • Безугла І. М. - ХХХVІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Тема: Використання комп’ютерних технологій при викладанні дисципліни «Технічна механіка»Сковородинські читання «Пізнай себе»

Дата публікації: 04.10.2017

4 жовтня педагогічний колектив технікуму взяв участь у Сковородинських читаннях «Пізнай себе». Вони відбулися у рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань, ініційованих Українським Фондом культури з метою підготовки до відзначення 300-річного ювілею великого українського мудреця, педагога, філософа, поета, композитора, музиканта, культурно-освітнього подвижника Григорія Савовича Сковороди

У читаннях взяли активну участь представники всіх циклових комісій. Викладачі Києнко О. А., Шевченко Д. А., Теплицька О. Ю., Пристінський О. В. та Островська Т. І. підготували доповіді, презентації, відеоролики, де вони не тільки розкрили різні грані спадщини видатного українського мислителя, але і показали, як втілюють у свою повсякденну практику педагогічні ідеї СковородиКонкурс "Педагогічні інновації"

Дата публікації: 25.05.2017

25 травня відбувся відбірковий етап конкурсу «Педагогічні інновації», основною метою якого є вивчення, узагальнення, поширення і впровадження оригінальних педагогічних ідей та творчих знахідок педагогічного досвіду колективу. У конкурсі брали участь 38 педагогічних працівників, творчими групами яких було представлено 23 методичні роботи у 14 номінаціях.

Члени конкурсної комісії при визначенні переможців враховували інноваційні підходи до створення методичних матеріалів, застосування інформаційних технологій, здатність викладачів творчо генерувати нові ідеї, вміння проектувати і моделювати їх на практиці, впровадження інноваційних педагогічних методик, основою яких є інтерактивність та максимальна наближеність до реальної професійної діяльності майбутнього фахівця.

Комісією було відібрано 13 робіт для участі у заключному етапі конкурсу, які будуть представлені до Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»  Методичний кабінет

Методична робота

Самоосвіта викладачів

Педагогічні інновації

Олімпіади


освітній портал Педагогічна преса
© Бойко С.М., ВП "Слов'янський технікум Луганського НАУ", 2008-2019