ОРГАНІЗАЦІЯ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


  Головне меню

Головна сторінка

Новини коледжу

Профілактика COVID-19

Студенту:

Дистанційне навчання

Вхід в Office 365

Розклад занять

Розклад дзвінків

Стипендіальна комісія

Підготовка до ЗНО і ДПА

Кабінет соціал. педагога

Викладачу:

Методична робота

Самоосвіта викладачів

Пропозиції самоосвіти

Інструменти дист.навчання

Абітурієнту:

Спеціальності

Приймальна комісія

Правила прийому

Мотиваційний лист

Центр «Донбас-Україна»

Заклад освіти:

Загальна інформація

Керівництво

Накази

Самоврядування

Технічне відділення

Економічне відділення

Ліцензії, сертифікати

Літопис технікуму

Освітній процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплінЗаступник директора з навчально-методичної роботи, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Назарова Лідія Володимирівна

Організація освітнього процесу в коледжі регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету», Положенням про види занять у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету», Положення про контрольні заходи у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету», Положення про використання дистанційних технологій у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету», Положення про систему внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету» та у відповідності до навчальних планів, освітньо-професійних програм за спеціальностями.

Освітньо-професійна програма визначає:

  • вимоги до рівня освіти здобувачів освіти, які навчаються за певною програмою;
  • перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення;
  • кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання освітньо-професійної програми;
  • очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач освіти.

Основними видами навчальних занять у коледжі є:

  • лекції, семінарські, практичні, лабораторні та індивідуальні заняття, навчальні екскурсії, заняття на виробництві, консультації для денної форми навчання;
  • настановчі, оглядові, очно-групові та практичні заняття для заочної форми навчання.

Навчально-методичне та організаційне забезпечення освітнього процесу включає:

  • навчально-організаційні документи зі спеціальностей;
  • навчально-методичні комплекси з дисциплін;
  • інформаційне забезпечення навчального процесу (підручники і навчальні посібники, методичні матеріали, електронні посібники, мультимедійні презентації. комп’ютерні програми з навчальних дисциплін, робочі зошити, практикуми тощо);
  • засоби діагностики якості рівня підготовки здобувачів освіти.

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі навчання. Вони визначають відповідність рівня набутих здобувачами освіти знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо фахової передвищої освіти. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. Види поточного контролю: усний, письмовий (різновидом є тестовий).

Форми поточного контролю: фронтальне та індивідуальне опитування, проведення термінологічних диктантів, розв’язання письмових завдань, практичних ситуацій тощо.

Підсумковий контроль – це контроль, що проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувачів освіти.

Форми семестрового контролю: підсумковий модульний контроль та семестровий екзамен для студентів денної форми навчання, залік та семестровий екзамен для студентів заочної форми навчання.

Підсумковий модульний контроль – це форма семестрового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на певному освітньому рівні або на окремих його завершених етапах. Підсумковий модульний контроль планується при відсутності екзамену і не передбачає обов’язкову присутність студентів.

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння здобувачами освіти теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр.

Екзамени складаються здобувачами освіти в період екзаменаційних сесій згідно до графіку освітнього процесу. Можливе встановлення індивідуального терміну складання заліків та екзаменів для здобувачів освіти в передбачених нормативними документами випадках.

При проведенні поточного та підсумкового модульного контролю проведення екзаменів не виключається.

Атестація здобувачів освіти здійснюється екзаменаційною комісією.


Майстер-клас з проведення ефективного онлайн-заняття

Дата публікації: 09.09.2022

9 вересня відбулося засідання методичного об’єднання викладачів коледжу, присвячене втіленню в навчальний процес новітніх технологій освіти. Модернізація освітнього процесу, використання інноваційних засобів навчання – провідна методична проблема, над якою працює педагогічний колектив.

Викладач Станіслав Васюк провів майстер-клас з проведення ефективного онлайн-заняття з використанням сервісів Google Meet та Jamboard.

Усі присутні викладачі коледжу могли почерпнути нові ідеї для своєї роботи, що дасть змогу витиснути максимум ефективності під час проведення власних занять.Розклад дзвінків

Дата публікації: 08.09.2022

До уваги викладачів та студентів!

З 12 вересня 2022 р. вводиться в дію новий розклад дзвінків.Навчальний рік розпочнеться в дистанційній формі

Дата публікації: 01.09.2022

До уваги викладачів та студентів!

2022-2023 навчальний рік розпочнеться в понеділок, 12 вересня в дистанційній формі. Розклад занять буде розміщено у відповідному розділі сайту.

Бажаємо усім миру, добра і терпіння.Вступники зможуть пройти реєстрацію на НМТ у червні

Дата публікації: 04.05.2022

Вступники до закладів вищої освіти, які не мали змоги зареєструватись для проходження спрощеного ЗНО у вигляді мультитесту, отримають таку можливість у червні.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет під час прямого включення на каналі IСTV. За його словами, у червні буде ще одна спроба для реєстрації учасників мультипредметного тесту.

«Враховуючи воєнний стан, враховуючи те, що багато дітей перебуває в стресовому стані, ми дамо можливість нашим дітям для продовження навчання саме в Україні пройти ще одну спробу реєстрації», – наголосив Сергій Шкарлет.


Додатково про подію...


Усе про мультипредметний тест

Дата публікації: 30.04.2022Поновлення дистанційних занять

Дата публікації: 12.03.2022

До уваги викладачів та студентів!

З понеділка, 14 березня, поновлюються заняття у студентів усіх спеціальностей у дистанційній формі. Розклад занять буде розміщено у відповідному розділі сайту.

Бажаємо усім миру, добра і терпіння.Щодо ДПА та ЗНО в 2022 році

Дата публікації: 24.02.2022

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив https://t.me/SerhiyShkarlet/709, що об’єднавши зусилля з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України, освітянською та батьківською спільнотами виходимо з пропозицією про одноразову зміну алгоритмів щодо державної підсумкової атестації для учнів 11 класу та вступу до закладів вищої освіти України у 2022 році.

Враховуючи правовий режим воєнного стану, який спричинений військовою агресією російської федерації, агресивність російських військових і терористичних угруповань до національної системи освіти та науки, пропонуємо скасувати складання державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг.

«Таке рішення є непростим, але необхідним! Адже наше головне завдання знизити рівень будь-яких стресів для дітей. Вони проживають непростий період сьогодні, і ми маємо докласти всіх зусиль, щоб цей період хоча б якось пом’якшити», – підкреслив Міністр.

Сергій Шкарлет, також зазначив, що відміна ЗНО сьогодні необхідна для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні, навіть у такий скрутний для нашої країни та суспільства час.Освітній процес у коледжі призупинено, оголошено позапланові канікули

Дата публікації: 24.02.2022

З метою убезпечення всіх учасників освітнього процесу МОН направило листа керівникам закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти з рекомендацією щодо припинення освітнього процесу в усіх закладах освіти та оголошення канікул на два тижні.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 25.02.2022 року №1/3276-22 та наказу по Коледжу №60 від 28.02.2022 року, з 28 лютого по 11 березня 2022 року в нашому Коледжі оголошено канікули.

Зберігайте спокій. Будьте на зв'язку з класними керівниками. Слідкуйте за інформацією на нашому сайті. Всім миру та добра! Бережіть себе!  Навчальна робота

Навчальна частина

Підготовка до ЗНО і ДПА© Бойко С.М., ВCП "Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету", 2008-2022