ДОСТУП
ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


  Головне меню

Головна

Новини

Дистанційне навчання

Абітурієнту:

Приймальна комісія

Спеціальності

Підготовчі курси

Навчальний заклад:

Загальна інформація

Символіка

Ліцензії, сертифікати

Керівництво

Фінансова діяльність

Публічна інформація

Навчальний процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Методична робота

Самоврядування

Стипендіальна комісія

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Відділення:

Технічне

Економічне

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплін

Webmail

Дописати в новини


Відокремлений підрозділ "Слов'янський технікум Луганського національного аграрного університету" (ВП СТ ЛНАУ) надає публічну інформацію керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації".

Надання публічної інформації навчальний заклад здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов'язково необхідно вказати:

  • ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, особа може подавати запит шляхом заповнення типових форм запитів на інформацію.

Форми для подання інформаційного запиту:

  • у письмовому вигляді від фізичної особи (зразок);
  • у письмовому вигляді від юридичної особи (зразок);
  • у письмовому вигляді від об'єднань громадян (зразок);
  • у електронному видгляді (зразок).

Поштова адреса для подання інформаційного запиту:
84122, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Свободи, 23
відповідальній особі з питань запитів на інформацію
(на конверті вказувати "Публічна інформація")

Телефон: (06262) 2-51-74, eлектронна пошта: stlnau@i.ua


освітній портал Педагогічна преса
© Бойко С.М., ВП "Слов'янський технікум Луганського НАУ", 2008-2019