СТУДЕНТСЬКЕ
САМОВРЯДУВАННЯ


  Головне меню

Головна

Новини

Дистанційне навчання

Абітурієнту:

Приймальна комісія

Спеціальності

Підготовчі курси

Навчальний заклад:

Загальна інформація

Символіка

Ліцензії, сертифікати

Керівництво

Фінансова діяльність

Публічна інформація

Навчальний процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Методична робота

Самоврядування

Стипендіальна комісія

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Відділення:

Технічне

Економічне

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплін

Webmail

Дописати в новини


Діяльність органів студентського самоврядування у ВП «Слов’янський технікум ЛНАУ" спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, виховання духовності і культури студентів, зростання соціальної активності студентської молоді, відповідальності за доручену справу.

Основними завданнями Ради самоврядування навчального закладу є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів освіти та молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам;
 • координація діяльності старостату, кураторів академічних груп, студентського профкому;
 • контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;
 • участь у розподілі стипендіального фонду;
 • залучення студентів до художньої самодіяльності;
 • проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, посвяти у студенти, випускних вечорів, днів відділень;
 • участь у поселенні студентів у гуртожиток та їх виселення;
 • організація спільно з відповідними службами належного побуту та дозвілля студентів у гуртожитку;
 • участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні збереження і підтримання у необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу;
 • організація чергування студентів на території технікумку та в гуртожитку;
 • участь в організації змагання за звання зразкової кімнати у гуртожитку;
 • пропаганда здорового способу життя, запобігання скоєнню правопорушень, вживанню алкогольних напоїв, наркотичних речовин, тютюнопалінню.

Студентське життя у ВП «Слов'янський технікум ЛНАУ" цікаве та змістовне. Велика роль в його організації належить студентській Раді самоврядування, яка вирішує різноманітні питання щодо покращення навчання, дозвілля, побуту студентів. Для реалізації цих задач у технікумі створені наступні комісії: інформаційна, суспільно-корисних справ, навчально-наукова, культурно-просвітницька, сприяння спорту, захисту прав студентів, фінансова, соціально-побутова.

Голова студентської ради, секретар:

Заступники голови студентської ради:

Навчально-наукова комісія:

Комісія з організації масових заходів:

Культурно-просвітницька комісія:

Інформаційна комісія:

Комісія суспільно-корисних справ:

Комісія захисту прав студентів:

Комісія сприяння спорту:

Соціально-побутова комісія:

Члени студентського самоврядування залучаються до участі у формуванні керівних органів і плануванні роботи, беруть активну участь у підготовці й проведенні різноманітних заходів, організовують чергування, виходять з пропозиціями щодо заохочення студентів за успіхи у навчанні та громадській роботі.

Творча діяльність навчально-наукової комісії пробуджує інтерес студентів до освітніх процесів: студрадою проводяться конкурси пошуково-творчих робіт, тематичні читання, організовуються інтелектуально-правові ігри, круглі столи, диспути, засідання літературних та музичних віталень.

Комісією суспільно-корисних справ розроблений комплекс заходів щодо участі студентів технікуму у акції «Україна – наш дім. Збережемо його!».

Студенти ВП «Слов'янський технікум ЛНАУ» проводять упорядкування та благоустрій території технікуму та навчально-виробничого господарства, висаджують дерева, кущі, газонні квіти. Вже стали традиційними спільні акції з громадською організацією "Сіверський Донець – відродження" по упорядкуванню території у зоні відпочинку "Староріччя" на березі річки Казенний Торець. У 2015 році екологічна бригада «Зелений патруль» ВП «Слов’янський технікум ЛНАУ" була нагороджена подякою начальника Сіверсько-Донецького управління водних ресурсів за активну участь у толоці до Дня Сіверського Дінця.

Також в рамках акції «Україна - наш дім. Збережемо його!» була організована наукова конференція на тему «Навколишнє середовище і здоров'я населення», акція "Допоможи птахам", проведене засідання екологічного гуртка «Світ навколо нас» за темами: «Радіація та здоров'я людей», «Проблеми планети Земля», виставка фотографій, репродукцій «Екологічна вітальня» тощо. Екологічна агітбригада технікуму – лауреат ІІІ обласного фестивалю студентської молоді «Мій голос я відаю на за захист природи».

Активізувала свою роботу комісія по захисту прав студентів. Голова студентської ради самоврядування представляє інтереси студентської громади і входить до складу педагогічної ради, бере участь у роботі адміністративної ради, стипендіальної комісії, піклувальної ради, ради профілактики. Питання про преміювання, нагородження студентів грамотами, відрахування, переведення з контрактної форми навчання на бюджетну та навпаки, поселення та виселення з студентського гуртожитку обов'язково погоджуються зі студентською Радою самоврядування технікуму.

За сприяння культурно-просвітницької комісії у технікумі проводяться різноманітні заходи: вечори відпочинку, урочисті лінійки, фестивалі, концерти, шоу-програми, конкурси художньої самодіяльності, ігри КВК.

Члени комісії сприяння спорту ініціюють створення у технікумі різноманітних гуртків та спортивних секцій, організації змагань, популяризації фізичної культури та спорту. У травні на території Слов'янського курорту традиційно організовується «День здоров'я», у якому беруть участь як студенти, так і викладачі. Комісією сприяння спорту розроблено план заходів щодо участі у Всеукраїнському місячнику по ремонту і облаштуванню спортивних майданчиків під гаслом «Спорт для всіх – спільна турбота». Студенти технікуму привели до належного стану приміщення для занять фізкультурою і спортом у гуртожитках, футбольне поле тощо.

Інформаційна комісія відповідає за випуск інформаційних, розважальних, вітальних, тематичних газет, організовує усні журнали, конкурси плакатів та стінгазет.

Студентська рада ВП «СТ ЛНАУ» співпрацює зі студентськими радами інших навчальних закладів. Двічі на рік представники ради самоврядування технікуму беруть участь у засіданнях міської студентської ради самоврядування, регіональної ради самоврядування аграрних ВНЗ, у конкурсі «Кращий студент року».

Щорічно найкращий студент технікуму бере участь у Всеукраїнському зльоті «Лідери АПК XXI століття».

Самоврядування – це реальний шанс спробувати свої сили у вирішенні багатьох питань, які виникають у навчальному закладі, спробувати реалізувати свої плани та задуми. Самоврядування дає можливість студенту відчути, що саме він може приймати рішення, важливі для колективу, саме від його позиції залежить багато в житті академічної групи, колективу всього навчального закладу, а потім, можливо, майбутнього трудового колективу.

Набутий досвід організації роботи органів студентського самоврядування дає можливість залучити студентську молодь до співуправління навчальним закладом в сучасних умовах демократизації суспільства.


Нормативні документи


освітній портал Педагогічна преса
© Бойко С.М., ВП "Слов'янський технікум Луганського НАУ", 2008-2019