НОВИНИ
КОЛЕДЖУ


  Головне меню

Головна сторінка

Новини коледжу

Профілактика COVID-19

Студенту:

Дистанційне навчання

Вхід в Office 365

Розклад занять

Стипендіальна комісія

Підготовка до ЗНО і ДПА

Абітурієнту:

Спеціальності

Приймальна комісія

Підготовчі курси

Центр «Донбас-Україна»

Викладачу:

Методична робота

Самоосвіта викладачів

Пропозиції самоосвіти

Інструменти дист.навчання

Заклад освіти:

Загальна інформація

Керівництво

Самоврядування

Технічне відділення

Економічне відділення

Ліцензії, сертифікати

Літопис технікуму

Освітній процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплінКнижкова виставка «Педагогічна діяльність і особистість педагога»

Дата публікації: 18.01.2021

Бібліотекар Любима З.П. підготувала підбірку новинок педагогічної літератури, де кожний викладач зможе відшукати серед запропонованих джерел цікаві та корисні матеріали відповідно до профілю навчання й викладання.

Уваги заслуговують праці, присвячені сучасним вимогам до професійної майстерності, етичного розвитку педагога, педагогічній ергономіці, теоретичним основам сучасної української педагогіки.

ТОП-8 педагогічних новинок, що чекають вас на виставці:

1) Професіоналізм педагога:теоретичні й методичні аспекти [Текст]: збірник наукових праць /ДВНЗ «ДДПУ»; гол. ред. проф. Л. Г. Гаврілова Вип. 10 – Слов’янськ, 2019. – 235с.

Збірник наукових праць є педагогічним часописом, який розкриває широке коло питань інноваційного розвитку освіти.

2) Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії [Текст]: Навчальний посібник – Вид. 3, перероб. і доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 168 с.

У цьому посібнику розглянуто особливості педагогічної діяльності, сформульовано вимоги до особистості педагога.

3) Карапузова Н. Д. Основи педагогічної ергономіки [Текст]:Навчальний посібник /Н.Д.Карапузова, Є.А.Зімниця, В.М.Помогайбо. – К.: Академвидав, 2012. -192 с.

У посібнику розкрито сутність і завдання педагогічної ергономіки, зміст ергономічних вимог до створення сприятливого навчального середовища, методи оптимізації умов навчальної діяльності студентів, роль у цій справі педагога.

4) Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога [Текст]: Навчальний посібник – К.:Академвидав, 2012. – 208 с.

У посібнику висвітлено сутність і значення професійної етики педагога як детермінанти його взаємин з учасниками навчально-виховного процесу, моральні засади педагогічної професії, проблеми розвитку етика як основи фахового вдосконалення та умови розкриття творчого потенціалу педагога в контексті сучасної освіти.

5) Вишневський Омелян. Теоретичні основи сучасної української педагогіки.[Текст]:Посібник – Вид. 2-ге,доопрацьоване і доповнене. – Дрогобич:Коло,2006. – 608 с.

У посібнику висвітлюються сучасні погляди на перспективи розвитку української освіти. Пропонуються й нові підходи до організації та змісту едукації, розглядаються можливості виходу на нові педагогічні технології педагога та студента.

6) Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні [Текст]: Підручник – Вид. 2, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.

У підручнику розкриваються основні базові положення теорії спілкування, види, техніки і прийоми спілкування. Запропоновані конкретні рекомендації щодо оптимізації педагогічного і управлінського спілкування на підставі вдосконалення комунікативних вмінь.

7) Особистість у гармонії з природою [Текст]: методичні рекомендації /О. Л. Пруцакова, Н. А. Пустовіт, А. О. Логінова. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2019.- 72 с.

Методичні рекомендації знайомлять педагогів з особливостями сучасного суспільного й освітнього етапу, що характеризується екологічною кризою і необхідністю збалансування у споживанні ресурсів. Подано інформацію з основних освітніх тенденцій, що стосуються впровадження освіти в інтересах сталого розвитку.

8) Терещенко В.М. Методика реалізації Українського правопису в новій редакції у закладах загальної середньої освіти [Текст]: Навчальний посібник / В. М. Терещенко, А. О. Панченков. – Харків: Соняшник, 2019. – 256 с.

У посібнику системно репрезентовано новації Українського правопису, схваленого Кабінетом Міністрів України 2019 року. Надано коментарі щодо сутності та специфіки відповідних норм з погляду історії мови та сучасного стану мовної системи. Окрему увагу приділено опрацюванню правописних змін.© Бойко С.М., ВCП "Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету", 2008-2021