ТЕХНІЧНЕ
ВІДДІЛЕННЯ


  Головне меню

Головна сторінка

Новини коледжу

Місце шани та вдячності

Студенту:

Дистанційне навчання

Вхід в Office 365

Розклад занять

Розклад дзвінків

Стипендіальна комісія

Підготовка до ЗНО і ДПА

Викладачу:

Методична робота

Самоосвіта викладачів

Пропозиції самоосвіти

Інструменти дист.навчання

Абітурієнту:

Спеціальності

Приймальна комісія

Правила прийому

Центр «Донбас-Україна»

Заклад освіти:

Загальна інформація

Керівництво

Накази

Самоврядування

Технічне відділення

Економічне відділення

Ліцензії, сертифікати

Літопис технікуму

Освітній процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплінЗавідувачка відділення
Македонська Галина Вікторівна


На технічному відділенні навчаються студенти із спеціальності 208 «Агроінженерія» (до 2016 року - «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»). Відділення є найстарішим у коледжі, має багату історію та свої традиції.

Професія техніка-механіка була і залишається в нашій державі однією з небагатьох, що постійно потрібна на ринку праці. Жодна машина, обладнання чи механізм не можуть працювати безмежно, тому постійно повинні бути під контролем фахівця і своєчасно обслуговуватись або ремонтуватися. Від того наскільки вчасно, уміло і якісно будуть виконуватись ремонтно-обслуговуючі роботи з механізмами залежить їх надійність і довговічність. Фахівцем, що відповідає за цю роботу, є технік-механік - людина, яка має технічну підготовку і уміє працювати з механізмами.

Навчання за спеціальністю «Агроінженерія» (в минулому «Експлуатація і ремонт машин та обладнання агропромислового виробництва», «Механізація сільського господарства») дає можливість майбутнім фахівцям набути знань, умінь та навичок, що необхідні для успішного здійснення виробничої діяльності.

Головними завданнями відділення є забезпечення професійної, загальнокультурної та загальноосвітньої підготовки фахівців на основі тісного зв’язку навчання з виробництвом, практичної підготовки студентів із залученням їх до виробничого процесу, а також формування у студентів схильностей до науково-технічного пошуку, раціоналізаторства, здатності критично оцінювати результати своєї діяльності.

Технічне відділення має добре розвинену матеріальну базу для підготовки фахівців із спеціальності «Експлуатація і ремонт машин та обладнання агропромислового виробництва». Під час навчання студенти здобувають теоретичні знання та практичні навички з природничих, загальнотехнічних та професійно-технічних дисциплін: основ нарисної геометрії та інженерної графіки, технічної механіки, тракторів і автомобілів, сільськогосподарських машин, експлуатації машин та обладнання, ремонту машин та обладнання, технічного сервісу в АПК та інших.

Студенти проходять навчання з використанням сучасної техніки: зернозбиральний та бурякозбиральний комбайни, 4 навчальні автомобілі, 6 тракторів, комплекс машин для підготовки ґрунту, сівби та садіння, догляду за посівами та збирання сільськогосподарських культур. Машинно-тракторний парк коледжу постійно оновлюється за рахунок придбання нової техніки.

Виробнича та переддипломна практики проводиться на базі провідних сільськогосподарських підприємств регіону Донецької та суміжних областей.

Висококваліфікований педагогічний колектив відділення складається з досвідчених викладачів, більшість з яких мають вищу кваліфікаційну категорію і педагогічні звання та молодих творчих педагогів.

З метою професійного виховання щороку проводяться декади професійно-технічних дисциплін, під час проведення яких студенти мають можливість показати свій рівень підготовки, продемонструвати уміння та навички в конкурсах «Нумо, хлопці!», «Кращий ремонтник», в олімпіадах та інтелектуальних іграх, круглих столах та конференціях.

За спеціальністю «Технік-механік» можна працювати в державних, акціонерних, колективних, фермерських господарствах агропромислового комплексу, ремонтно-транспортних підприємствах, станціях технічного обслуговування на посадах:

  • механік;
  • технік з механізації трудомістких процесів;
  • механік автомобільної колони (гаража), виробництва, дільниці, цеху;
  • завідувач машинного двору;
  • завідувач сільськогосподарською дільницею;
  • завідувач майстерні;
  • майстер з експлуатації та ремонту машин і обладнання;
  • інженер з охорони праці;
  • інспектор з безпеки руху.

Крім того, випускники мають можливість працювати на рівні кваліфікованого робітника за професіями: налагоджувальник сільськогосподарських машин і тракторів, слюсар з паливної апаратури, слюсар з ремонту автомобілів, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, водій автотранспортних засобів.

Випускники відділення мають можливість продовжувати навчання за обраною спеціальністю у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання.


© Бойко С.М., 2008-2023