ТЕХНІЧНЕ
ВІДДІЛЕННЯ


  Головне меню

Головна сторінка

Новини коледжу

Місце шани та вдячності

Студенту:

Дистанційне навчання

Розклад занять

Розклад дзвінків

Стипендіальна комісія

Викладачу:

Методична робота

Самоосвіта викладачів

Пропозиції самоосвіти

Інструменти дист.навчання

Абітурієнту:

Спеціальності

Приймальна комісія

Правила прийому

Хочу тут навчатися!

Навчання за ваучером ЦЗ

Заклад освіти:

Ліцензії, сертифікати

ОПП підготовки ФМБ

Електронна копія диплому

Керівництво

Накази

Самоврядування

Технічне відділення

Економічне відділення

Літопис технікуму

Освітній процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплінЗавідувачка відділення
Македонська Галина Вікторівна


На технічному відділенні навчаються студенти спеціальності 208 «Агроінженерія». Відділення є найстарішим у коледжі, має багату історію та свої традиції.

Професія техніка-механіка була і залишається в нашій державі однією з небагатьох, що постійно потрібна на ринку праці. Жодна машина, обладнання чи механізм не можуть працювати безмежно, тому постійно повинні бути під контролем фахівця і своєчасно обслуговуватись або ремонтуватися. Від того наскільки вчасно, уміло і якісно будуть виконуватись ремонтно-обслуговуючі роботи з механізмами залежить їх надійність і довговічність. Фахівцем, що відповідає за цю роботу, є технік-механік - людина, яка має технічну підготовку і уміє працювати з механізмами.

Навчання за спеціальністю «Агроінженерія» (в минулому «Експлуатація і ремонт машин та обладнання агропромислового виробництва», «Механізація сільського господарства») дає можливість майбутнім фахівцям набути знань, умінь та навичок, що необхідні для успішного здійснення виробничої діяльності.

Головними завданнями відділення є забезпечення професійної, загальнокультурної та загальноосвітньої підготовки фахівців на основі тісного зв’язку навчання з виробництвом, практичної підготовки студентів із залученням їх до виробничого процесу, а також формування у студентів схильностей до науково-технічного пошуку, раціоналізаторства, здатності критично оцінювати результати своєї діяльності.

Технічне відділення має добре розвинену матеріальну базу для підготовки фахівців із спеціальності «Агроінженерія». Під час навчання студенти здобувають теоретичні знання та практичні навички з природничих, загальнотехнічних та професійно-технічних дисциплін: основ нарисної геометрії та інженерної графіки, технічної механіки, тракторів і автомобілів, сільськогосподарських машин, експлуатації машин та обладнання, ремонту машин та обладнання, технічного сервісу в агропромисловому комплексі та інших.

Студенти проходять навчання з використанням техніки: зернозбиральний та бурякозбиральний комбайни, 4 навчальні автомобілі, 6 тракторів, комплекс машин для підготовки ґрунту, сівби та садіння, догляду за посівами та збирання сільськогосподарських культур.

Виробнича та переддипломна практики проводиться на базі провідних сільськогосподарських підприємств регіону Донецької та суміжних областей.

Висококваліфікований педагогічний колектив відділення складається з досвідчених викладачів, більшість з яких мають вищу кваліфікаційну категорію і педагогічні звання та молодих творчих педагогів.

З метою професійного виховання щороку проводяться декади професійно-технічних дисциплін, під час проведення яких студенти мають можливість показати свій рівень підготовки, продемонструвати уміння та навички в конкурсах «Нумо, хлопці!», «Кращий ремонтник», в олімпіадах та інтелектуальних іграх, круглих столах та конференціях.

За спеціальністю «Технік-механік» можна працювати в державних, акціонерних, колективних, фермерських господарствах агропромислового комплексу, ремонтно-транспортних підприємствах, станціях технічного обслуговування на посадах:

  • механік;
  • технік з механізації трудомістких процесів;
  • механік автомобільної колони (гаража), виробництва, дільниці, цеху;
  • завідувач машинного двору;
  • завідувач сільськогосподарською дільницею;
  • завідувач майстерні;
  • майстер з експлуатації та ремонту машин і обладнання;
  • інженер з охорони праці;
  • інспектор з безпеки руху.

Крім того, випускники мають можливість працювати на рівні кваліфікованого робітника за професіями: налагоджувальник сільськогосподарських машин і тракторів, слюсар з паливної апаратури, слюсар з ремонту автомобілів, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, водій автотранспортних засобів.

Випускники відділення мають можливість продовжувати навчання за обраною спеціальністю у вищих навчальних за скороченим терміном навчання.


© Бойко С.М., 2008-2024