СТУДЕНТСЬКЕ
САМОВРЯДУВАННЯ


  Головне меню

Головна сторінка

Новини коледжу

Місце шани та вдячності

Студенту:

Дистанційне навчання

Вхід в Office 365

Розклад занять

Розклад дзвінків

Стипендіальна комісія

Підготовка до ЗНО і ДПА

Викладачу:

Методична робота

Самоосвіта викладачів

Пропозиції самоосвіти

Інструменти дист.навчання

Абітурієнту:

Спеціальності

Приймальна комісія

Правила прийому

Центр «Донбас-Україна»

Заклад освіти:

Загальна інформація

Керівництво

Накази

Самоврядування

Технічне відділення

Економічне відділення

Ліцензії, сертифікати

Літопис технікуму

Освітній процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплінСтудентське самоврядування відіграє значну роль у відстоюванні прав та інтересів студентів, вихованні їх лідерських якостей, організації раціонального дозвілля молоді.

Діяльність органів студентського самоврядування у ВСП «Донбаський аграрний фаховий коледж ЛНАУ» спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, виховання духовності і культури студентів, зростання соціальної активності студентської молоді, відповідальності за доручену справу.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про вищу освіту», органи студентського самоврядування:

 • беруть участь в управлінні закладом у порядку, встановленому Законом та статутом коледжу;
 • беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості освіти;
 • захищають права та інтереси студентів, які навчаються у ВСП «ДАФК ЛНАУ»;
 • делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
 • приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
 • беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
 • розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;
 • вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
 • вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
 • мають право оголошувати акції протесту;
 • сприяють працевлаштуванню випускників та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 • співпрацюють з кураторами академічних груп, комендантами, вихователями гуртожитків, завідувачами відділень та керівниками інших структурних підрозділів.

Студентське життя у ВСП «Донбаський аграрний фаховий коледж ЛНАУ» цікаве та змістовне. Велика роль в його організації належить студентській Раді самоврядування, яка вирішує різноманітні питання щодо покращення навчання, дозвілля, побуту студентів. Для реалізації цих задач у коледжіі створені наступні комісії: інформаційна, суспільно-корисних справ, навчально-наукова, культурно-просвітницька, комісія з організації масових заходів, сприяння спорту, захисту прав студентів, соціально-побутова.

Члени студентського самоврядування залучаються до участі у формуванні керівних органів і плануванні роботи, беруть активну участь у підготовці й проведенні різноманітних заходів, організовують чергування, виходять з пропозиціями щодо заохочення студентів за успіхи у навчанні та громадській роботі.

Самоврядування – це реальний шанс спробувати свої сили у вирішенні багатьох питань, які виникають у навчальному закладі, спробувати реалізувати свої плани та задуми. Самоврядування дає можливість студенту відчути, що саме він може приймати рішення, важливі для колективу, саме від його позиції залежить багато в житті академічної групи, колективу всього навчального закладу, а потім, можливо, майбутнього трудового колективу.© Бойко С.М., 2008-2023