СТУДЕНТСЬКЕ
САМОВРЯДУВАННЯ


  Головне меню

Головна сторінка

Новини коледжу

Місце шани та вдячності

Абітурієнту:

Спеціальності

Приймальна комісія

Правила прийому

Обсяги держзамовлення

Хочу тут навчатися!

Програми вст. співбесід

Мотиваційний лист

Подати заяву на вступ

Інструкція з подання заяви

Навчання за ваучером ЦЗ

Центр «Донбас-Україна»

Студенту:

Дистанційне навчання

Розклад занять

Розклад дзвінків

Стипендіальна комісія

Викладачу:

Методична робота

Самоосвіта викладачів

Пропозиції самоосвіти

Інструменти дист.навчання

Заклад освіти:

Ліцензії, сертифікати

ОПП підготовки ФМБ

Електронна копія диплому

Керівництво

Накази

Самоврядування

Технічне відділення

Економічне відділення

Літопис технікуму

Освітній процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплінМайбутнє України, її історична перспектива передусім обумовлені орієнтирами молоді. Тому формування всебічно розвиненої особистості нерозривно пов’язане із відродженням нації, демократизацією та гуманізацією суспільства, розширенням ролі молоді у самоврядуванні. Це зумовлює новий підхід до виховання студентської спільноти. У зв’язку з цим є потреба у формуванні такої особистості, яка б могла вирішувати як щоденні, так і масштабні завдання, що у перспективі забезпечують прогрес нації. Першою школою управління для студентів є участь у студентському самоврядуванні.

Основна мета студентського самоврядування – створення умов для самореалізації особистості студентів, формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці, вдосконаленню освітнього процесу, підвищенню якості навчання, забезпеченню виховання духовності та культури студентів тощо.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів закладу фахової передвищої освіти, у тому числі неповнолітніх. Усі студенти мають рівні права щодо участі у студентському самоврядуванні, можуть обиратися та бути обраними до його органів.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, установчими документами закладу фахової передвищої освіти та Положенням про студентське самоврядування закладу фахової передвищої освіти.

Органи студентського самоврядування діють на принципах:

 1. добровільності, колегіальності, відкритості;
 2. виборності та звітності;
 3. рівності прав студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти на участь у студентському самоврядуванні;
 4. незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій;
 5. академічної доброчесності.

У ВСП «Донбаський аграрний фаховий коледж СНУ імені В. Даля» студентське самоврядування здійснюється на рівні закладу фахової передвищої освіти, академічних груп та гуртожитків.

Основні напрямки діяльності студентського самоврядування:

 • беруть участь в управлінні закладом фахової передвищої освіти у порядку, встановленому Законом про фахову передвищу освіту та установчими документами закладу фахової передвищої освіти;
 • беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • проводять організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, оздоровчі, культурно-мистецькі та інші заходи;
 • беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 • захищають права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти;
 • делегують своїх представників до робочих та дорадчо-консультативних органів;
 • ухвалюють акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
 • беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання здобувачів у гуртожитках та організації харчування;
 • розпоряджаються коштами органу студентського самоврядування та наданим їм майном відповідно до законодавства; при формуванні кошторису (фінансового плану) закладу фахової передвищої освіти надають обов’язкові до розгляду пропозиції щодо розвитку його матеріальної бази, у тому числі з питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку студентів;
 • вносять пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм;
 • мають право оголошувати акції протесту;
 • мають право об’єднуватися у регіональні та всеукраїнські організації, діяльність яких не має політичного або релігійного спрямування;
 • виконують інші функції, передбачені Законом про фахову передвищу освіту та положенням про студентське самоврядування закладу фахової передвищої освіти.

Орган студентського самоврядування у ВСП «Донбаський аграрний фаховий коледж СНУ імені В. Даля» – Студентська рада.

На звітно-виборчій конференції студентів 2.11.2023 року головою Студентської ради обрано Кривенко Ксенію (гр. 2Ф922), заступниками – Єрьоменко Анастасію (гр. 3Т921) та Ключникова Костянтина (гр.1М922).

За погодженням із Студентською радою приймаються рішення про:

 1. відрахування студентів закладів фахової передвищої освіти та їх поновлення на навчання (крім відрахування за власним бажанням, переведення до іншого закладу фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти або загальної середньої освіти, відрахування за станом здоров’я (за наявності відповідного висновку);
 2. переведення осіб, які навчаються у закладі фахової передвищої освіти, з одного джерела фінансування на інше;
 3. поселення осіб, які навчаються у закладі фахової передвищої освіти, до гуртожитку і виселення їх із гуртожитку тощо.

Студентське самоврядування як демократичний спосіб організації життя студентського колективу сприяє гармонійному розвитку особистості студента і стає тим підґрунтям, на якому майбутні спеціалісти набувають навичок, організаторських та управлінських здібностей. Вони вчяться створювати команду, працювати в ній, ставити цілі та завдання, чітко планувати і розподіляти роботу. Оволодіваючи знаннями суспільної роботи, відбувається зростання соціальної активності студентів і закріплюються їхні професійні якості.© Бойко С.М., 2008-2024