ЦИКЛОВА КОМІСІЯ
ПРОФЕСІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ


  Головне меню

Головна сторінка

Новини коледжу

Місце шани та вдячності

Студенту:

Дистанційне навчання

Вхід в Office 365

Розклад занять

Розклад дзвінків

Стипендіальна комісія

Підготовка до ЗНО і ДПА

Викладачу:

Методична робота

Самоосвіта викладачів

Пропозиції самоосвіти

Інструменти дист.навчання

Абітурієнту:

Спеціальності

Приймальна комісія

Правила прийому

Центр «Донбас-Україна»

Заклад освіти:

Загальна інформація

Керівництво

Накази

Самоврядування

Технічне відділення

Економічне відділення

Ліцензії, сертифікати

Літопис технікуму

Освітній процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплінГолова циклової комісії професійно-економічної підготовки
Шаповалова Вікторія Сергіївна

Головним змістом діяльності викладачів циклової комісії професійно-економічної підготовки є пошук нового, того, що допомагає викладачам і студентам співпрацювати, розуміти один одного та впроваджувати реалізацію змісту сучасної освіти, її основних принципів.

Основні напрями роботи циклової комісії:

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
 • розвиток творчих здібностей та активізація пізнавальної діяльності студентів;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;
 • робота з обдарованими студентами, у форматі розвитку їхнього інтелекту;
 • використання міжпредметних зв’язків при викладанні економічних дисциплін.

Головна мета роботи викладачів полягає у підвищенні успішності студентів та покращенні якості підготовки молодших спеціалістів. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

 • навчальної роботи, спрямованої на удосконалення процесу навчання і виховання студентів;
 • методичної роботи, яка забезпечує реалізацію навчально-виховної мети, шляхом підвищення кваліфікаційного рівня викладачів;
 • нагромадження передового педагогічного досвіду, застосування прогресивних методів навчання і виховання.

Викладачі циклової комісії працюють над методичною проблемою – формування креативного педагога, як необхідної умови реалізації інновацій та інтенсивних технологій навчання. Основним завданням викладачів є створення інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін з використанням міжпредметних зв’язків. У процесі роботи вдосконалюється методика проведення лекційних, семінарських та практичних занять, інтегрованих занять, самостійної роботи студентів; застосовується особистісно-орієнтований підхід у процесі викладання, інформаційні технології. З метою вивчення педагогічного досвіду проводяться відкриті заняття. Викладачі впроваджують у навчальний процес активні форми роботи: ділові та рольові ігри, лекції-конференції, інтерактивні методи: метод взаємного контролю, робота в мікрогрупах. Викладачами циклової комісії організовуються та проводяться наукові та навчально-виховні заходи.

Циклова комісія працює над реалізацією принципів методологічної переорієнтації процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості педагога, індивідуально диференційованого і особистісно-орієнтованого підходу до навчання, підвищення якості та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень кожного студента. Викладачі беруть участь в підготовці та проведенні предметних тижнів, тижнів циклових комісій, науково-теоретичних і науково-практичних конференцій, нарад, семінарів, днів відкритих дверей, майстер-класів, тематичних виставок, показ мультимедійних презентацій та інших заходів коледжу та обласних методичних засіданнях.

Викладачі циклової комісії орієнтують студентів на високу активність самостійної та навчально-пізнавальної діяльності, на проникнення в процес розвитку науки, розкриття її методологічних основ через лекції, книги, консультації, практичні заняття, заліки, іспити тощо.

До складу циклової комісії професійно-економічної підготовки входять викладачі, які володіють сучасними технологіями навчання і мають великий педагогічний досвід та професійний рівень. Це викладачі Плахова Т.М., Теплицька О.Ю., Карась Г.М., Мірошниченко Л.В., Зозуля Л.О., Разіна В.І., Шаповалова В.С. та інші. В цикловій комісії працюють 4 викладача з вищою категорією і 2 – з першою. Крім того, нагороджені знаком «Відмінник аграрної освіти і науки України» 3 викладача і один – знаком трудової відзнаки «Знак пошани».

Великою популярністю серед студентів користуються заходи, які проводяться з використанням нетрадиційних форм і методів, інноваційних та мультимедійних технологій, які сприяють поглибленню інтересів та нахилів до майбутньої професії, стійким позитивним ставленням до майбутньої діяльності: олімпіади з обліково-економічних дисциплін; професійно-інтелектуальні конкурси; робота клубу «Бухгалтер» та гуртків з фінансово-економічних дисциплін; зустрічі з діловими людьми; науково-практичні конференції тощо. Так в рамках проведення тижнів циклової комісії в листопаді – грудні відбулися:

 1. Проведення зустрічі-екскурсії » з провідними фахівцями ТВБВ №10004/0570 філії Донецького управління АТ «Ощадбанк» для студентів III курсу спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Фінанси і кредит»;
 2. Конкурс на кращу відеопрезентацію з теми: «Я – бухгалтер» серед студентів ІІІ курсу спеціальності «Бухгалтерський облік»;
 3. Засідання студентського наукового товариства «Бухгалтер» на тему: «Розвиток бухгалтерського обліку і контролю в умовах інтеграційних процесів: проблеми та тенденції»;
 4. Науково-практична конференція з дисципліни «Податкова система» серед студентів ІІІ курсу спеціальності «Бухгалтерський облік» та «Фінанси і кредит»;
 5. Проведені відкриті заняття викладачами Теплицькою О.Ю. з дисципліни «Бухгалтерський облік» та Карась Г.М. дисципліни «Економіка підприємства» із застосуванням декількох методів: пошукового, репродуктивного, а також ділової гри, на яких була присутня Акулова В.В. - голова РМО викладачів обліково-економічних дисциплін, викладач Краматорського технікуму Дон НУЕТ ім. М. Туган-Барановського, спеціаліст вищої категорії.

Професійне виховання під час цих заходів спрямоване на формування любові до обраного фаху, бажання стати професіоналом у своїй справі, зробити кар'єру і забезпечити добробут для своєї родини.

Всі заходи, що проводяться під час навчально-виховного процесу з дисциплін циклу професійної підготовки, сприяють підвищенню зацікавленості студентів в отриманні міцних знань, умінь і навичок, про що свідчить підвищення успішності навчання.

Проблеми сьогодення вимагають постійної співпраці навчального закладу з виробничими підприємствами аграрного сектору економіки регіону, що дає змогу готувати фахівців, які швидко адаптуються до умов виробництва, найповніше використовувати при цьому досягнення сільськогосподарської науки.

Зв'язок навчання з виробництвом здійснюється через співпрацю з аграрними підприємствами регіону.Вітаємо випускників-бухгалтерів з успішним складанням екзамену!

Дата публікації: 01.02.2023

30 та 31 січня 2023 року був проведений державний комплексний кваліфікаційний екзамен у здобувачів фахової перед вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» – студентів другого курсу денної та заочної форми навчання. Державна атестація відбулася у дистанційному форматі із використанням технологій Google Meet та платформи дистанційного навчання Moodle. До складу екзаменаційної комісії увійшли: голова Співак С.І. – кандидат економічних наук Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, заступник голови Назарова Л.В. – заступник директора з навчально – методичної роботи коледжу, члени комісії Зозуля Л.О – завідувач економічного відділення, Баскакова О.Л. - викладач спеціальних дисциплін, секретар комісії Васюк В.В.

Студенти продемонстрували належний рівень фахової підготовки та вміння застосовувати набуті компетентності при виконанні різних типів завдань. На завершення атестаційного екзамену головою комісії були оголошені результати виконання студентами завдань та надані рекомендації щодо подальшого вступу у вищі навчальні заклади.

Вітаємо випускників з успішним складанням кваліфікаційного екзамену! Бажаємо професійного зростання, безмежних можливостей в подальшій діяльності, не зупинятися на досягнутому та сміливо крокувати у майбутнє!Державні комплексні кваліфікаційні екзамени у студентів економічного відділення

Дата публікації: 23.06.2022

Державний екзамен – це завершальний етап навчання в коледжі. Для випускників державні екзамени – це надзвичайно важливий момент, адже вони перед членами державних екзаменаційних комісій повинні підтвердити рівень здобутих у коледжі теоретичних знань та практичних умінь.

Цьогоріч, незважаючи на надскладні умови, в яких опинились викладачі та студенти, проведення державних екзаменів відбулося за встановленим графіком: 17.06. – 20.06. 2022 року складанням іспиту студентами групи 2БЗ20 заочного відділення та групи 1Б919 денного відділення спеціальності 071 «Облік і оподаткування», а 21.06.2022 року – іспит складали студенти групи 2Ф919 спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Державна атестація випускників проводилась у вигляді комплексного кваліфікаційного екзамену, що включає стандартизовані тестові завдання з п’яти дисциплін та практично-орієнтовані завдання з цих же дисциплін з виставленням єдиної оцінки.

Екзаменаційна комісія, у складі: голів від Луганського національного аграрного університету - в.о. завідувача кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій, к.е.н. Рібейро Рамос О.О., к.е.н, доцента Співак С.І., завідувача навчально-методичного центру коледжу Єгорової І.А., завідувача економічного відділення Зозулі Л.О., досвідчених викладачів – Теплицької О.Ю., Мірошниченко Л.В., Скребенькової Н.О. – оцінювали теоретичну підготовку студентів, їх практичні навички і вміння та здатність застосовувати їх у фаховій діяльності.

Вітаємо студентів з успішною здачею іспиту та бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві!Захист курсових робіт та звітів з практики студентами випускних курсів економічного відділення

Дата публікації: 30.05.2022

Наприкінці травня циклова комісія професійно-економічної підготовки проводить захисти курсових робіт та звітів з практики випускниками спеціальностей «Облік і оподаткування» та «Фінанси, банківська справа та страхування».

З огляду на військовий стан, цьогорічна зустріч відбулась в онлайн-режимі. Керівники практики Теплицька О.Ю. та Скребенькова Н.О. розповіли про особливості цьогорічної практики, про поточні вимоги й критерії оцінювання. Захист робіт відбувався у вигляді доповідей, в яких здобувачі освіти висвітлили всі етапи виконання випускних робіт та пропозиції щодо впровадження їх у професійному напрямку. Також студенти надали відповіді на запитання членів комісії. Попереду складання державних кваліфікаційних екзаменів.

Бажаємо нашим випускникам успішного завершення навчання в Донбаському аграрному фаховому коледжі ЛНАУ!Захист звітів з практики з дисципліни «Технологія і організація туристичного обслуговування»

Дата публікації: 05.05.2022

5 травня відбувся онлайн-захист практики у групі 3Т919 (третій курс, спеціальність 242 «Туризм»). Студенти продемонстрували відео та презентації про виконану роботу за час проходження практики. Не дивлячись на складні умови нинішнього освітнього процесу основні завдання практики були досягнуті, а саме узагальнення, закріплення і поглиблення знань, що отримані під час навчання для використання їх у подальшій роботі та обґрунтованого прийняття рішень, а також отримання інформації про те, які знання і в якому напрямі необхідно поглиблювати і розвивати; знайомство з новими технологіями в індустрії туризму.Складання державних комплексних кваліфікаційних екзаменів студентів спеціальностей 242 «Туризм» та 071 «Облік і оподаткування»

Дата публікації: 31.01.2022

Традиційно в кінці січня на економічному відділенні коледжу були проведені державні комплексні кваліфікаційні екзамени за спеціальностями «Туризм» і «Облік і оподаткування».

На початку екзаменів з привітальним словом виступили: заступник директора коледжу з навчально-методичої роботи Назарова Л.В. та голови екзаменаційних комісій – доктор історичних наук, професор Борисова О.В. та доцент, кандидат економічних наук Луганського національного аграрного університету Співак С.І.

Після проведеної завідувачем економічного відділення Зозулею Л.О. ідентифікації студентів, голови комісій повідомили студентів про формат іспиту та обмеження у часі. Студенти виконували завдання, які включали, як тестові, так і практичні. Екзаменаційні білети були розроблені викладачами циклових комісій соціально-економічної та професійно-економічної підготовки.

Всі здобувачі освіти успішно виконали кваліфікаційні завдання і отримали оцінки, які підтверджують отримані ними у ВСП ДАФК ЛНАУ фахові знання.© Бойко С.М., 2008-2023