ЦИКЛОВА КОМІСІЯ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ


  Головне меню

Головна сторінка

Новини коледжу

Місце шани та вдячності

Студенту:

Дистанційне навчання

Розклад занять

Розклад дзвінків

Стипендіальна комісія

Викладачу:

Методична робота

Самоосвіта викладачів

Пропозиції самоосвіти

Інструменти дист.навчання

Абітурієнту:

Спеціальності

Приймальна комісія

Правила прийому

Хочу тут навчатися!

Програми вст. співбесід

Мотиваційний лист

Навчання за ваучером ЦЗ

Заклад освіти:

Ліцензії, сертифікати

ОПП підготовки ФМБ

Електронна копія диплому

Керівництво

Накази

Самоврядування

Технічне відділення

Економічне відділення

Літопис технікуму

Освітній процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплінГолова циклової комісії професійно-технічної підготовки
Пристінський Олексій Володимирович

Циклова комісія професійно-технічної підготовки – одна з найбільших за складом, на сьогодні налічує 11 педагогів.

Вона об’єднує викладачів дисциплін професійного циклу підготовки. До складу комісії входять висококваліфіковані викладачі, які мають спеціальну та педагогічну освіту, досвід практичної роботи, високий рівень педагогічної майстерності.

Семеро викладачів циклової комісії (майже 2/3 від складу) – це спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії, четверо з них мають педагогічне звання «викладач-методист».

Члени циклової комісії постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня: проходять курси підвищення кваліфікації, беруть активну участь у конференціях з обміну досвідом, обласних і всеукраїнських семінарах, виставках сучасної сільськогосподарської техніки, дають відкриті заняття, займаються самоосвітою.

Викладачі Васильєв С.І. та Панченко О.М.
на виставці сільськогосподарської техніки

Педагогічні працівники циклової комісії постійно працюють над підвищенням якості навчання та виховання студентської молоді, розробляють методичні рекомендації щодо вдосконалення викладання дисциплін, ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників при проведенні навчальних занять.

Активно впроваджують у свою педагогічну та викладацьку діяльність інноваційні технології: проектну, структурно-модульну систему навчального процесу з рейтинговою оцінкою знань студентів, інтерактивне навчання, інформаційно-комп'ютерні технології.

Традицією стали зустрічі студентів з фермерами району, які досягли певних успіхів у виробничій діяльності. Викладачі циклової комісії щорічно проводять лекції на семінарах керівників і спеціалістів сільськогосподарського виробництва.

Активно ведеться профорієнтаційна робота у закріплених школах міста та району. Викладачі циклової комісії активно проводять різноманітні професійні конкурси. Традиційними стали конкурси «Нумо, хлопці!», «Кращий ремонтник», «Кращий комбайнер», «Знавець тракторів» та інші.

Дружній колектив циклової комісії професійно-технічної підготовкиЗахист курсових проєктів з дисципліни «Технічний сервіс в АПК»

Дата публікації: 03.06.2024

В період з 24 по 31 травня 2024 року відбувся захист курсових проєктів з дисципліни «Технічний сервіс в АПК» студентами груп 1М921, 2М921, 3М1122 та 4МЛ23, які вони розробляли з лютого місяця на основі проєктних сільськогосподарських підприємств. Всі курсові проєкти були виконані у відведені терміни.

Під час виконання проєктів студенти формували планове річне навантаження на машинно-тракторний парк з врахуванням запланованих робіт з вирощування культур сівозміни проєктного господарства, складали річний план ТО і ремонту машинно-тракторного і автомобільного парку, розраховували трудомісткість виконання технічного обслуговування, кількість робітників, обладнання. Також були складені технологічні карти на виконання заданого виду технічного обслуговування або діагностування.

Захист курсових проєктів відбувався в дистанційній формі з використанням сервісу Google Meet. Під час захисту студенти показали свій рівень знань та практичних навичок в сфері технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, який комісія оцінила як високий.Захист курсових проєктів з дисципліни «Експлуатація машин та обладнання»

Дата публікації: 22.03.2024

Курсовий проєкт – один з видів індивідуальних завдань творчого характеру, передбачених навчальним планом освітньо-професійного ступеня «молодший фаховий бакалавр». Виконання курсового проєкту є важливим етапом підготовки фахівців інженерно-технічної служби агропромислового комплексу. Метою роботи студента над проєктом є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних і практичних навиків аналізу та узагальнення знань, здобутих під час вивчення профільної дисципліни, а також застосування їх при вирішенні теоретичних чи прикладних проблем.

Як це вдалося студентам групи 1М920, які з січня розробляли курсові проєкти з дисципліни «Експлуатація машин та обладнання», 20 та 21 березня перевірила комісія – заступниця директора коледжу з навчально-методичної роботи Лідія Назарова і викладачі фахових дисциплін Сергій Висицький та Олексій Пристінський. Захист курсових проєктів був проведений в дистанційному форматі з використанням сервісу Google Meet.

Незважаючи на військовий стан, всі курсові проєкти були виконані в заданий термін. Студенти показали достатньо високий рівень знань та практичних навичок, а Антипенко Антон, Бублик Артем, Григоренко Всеволод, Дейкало Олександр, Житніков Олександр, Мотинга Артем отримали за свої роботи оцінку «відмінно».

Вітаємо всіх студентів з подоланням чергового освітнього етапу та бажаємо подальших успіхів у завершальній ланці навчання – дипломному проєктуванні!Захист дипломних проєктів на технічному відділенні

Дата публікації: 25.01.2024

Дипломний проєкт – найважливіший етап у підготовці фахівця, завершальна ланка в єдиній системі теоретичного і практичного навчання студента. Майбутній фахівець має продемонструвати ступінь своєї підготовленості з обраної спеціальності, рівень загальної, наукової і професійної ерудиції, творчий пошук нових напрямків в науковому і практичному підході до розв'язання поставлених завдань.

24 січня державна кваліфікаційна комісія на чолі з Волохом В.О., к.т.н., доцентом кафедри «Механізація сільського господарства» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля перевіряла як це вдалося реалізувати студентам групи 2МЗ21 заочної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія».

Воєнний стан в країні наклав певний відбиток на організацію досліджень, написання та захист проєктів, але набуті у попередні роки навички дистанційної роботи сприяли успішному виконанню поставлених завдань. Захист проєктів проходив у доброзичливій обстановці з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, а саме Google Meet.

Всім студентам для розкриття обраної теми вдалося виконати завдання на проєктування, дослідивши при цьому значне коло наукових праць, що стосуються теорії та практики використання машинно-тракторних агрегатів та організації роботи машинно-тракторного парку. Результати досліджень було надано у вигляді рекомендацій щодо оптимізації складу МТП та покращення його технічної експлуатації для конкретного сільського господарського підприємства. Всі дев’ять студентів групи 2МЗ21 успішно захистили свої роботи та невдовзі одержать дипломи з кваліфікацією «технік-механік».

Шановні випускники! Бажаємо вам, щоб знання й досвід, отримані протягом навчання у нашому коледжі, допомогли у реалізації вашого потенціалу в обраній професії!Захист курсових проєктів з технічного сервісу

Дата публікації: 15.12.2023

Традиційно, перший зимовий місяць – це період коли підводяться підсумки навчання за І семестр навчального року. Так, в період з 14 по 15 грудня 2023 року, відбувся захист курсових проєктів з дисципліни «Технічний сервіс в АПК» студентами групи 1М920, які вони розробляли з вересня місяця на основі проєктних господарств під керівництвом викладача Балазана Олега Олександровича.

Не зважаючи на розосередженість студентів по території України, а також за її межами, в зв’язку з війною, всі курсові проєкти було виконано в заданий термін.

Під час виконання проєктів студенти складали річний план ТО і ремонту машинно-тракторного і автомобільного парку, розраховували трудомісткість виконання технічного обслуговування, кількість робітників, обладнання. Також були складені технологічні карти на виконання заданого виду технічного обслуговування або діагностування.

Захист курсових проєктів відбувався в дистанційній формі з використанням сервісу Google Meet. Під час захисту студенти показали достатньо високий рівень знань та практичних навичок.

Студенти Бублик Артем, Житніков Олександр, Власенко Олександр, Антипенко Антон, Павлов Василь та Маслій Антон показали високий рівень знань і отримали найвищу оцінку «5».Захист курсових проєктів з дисципліни «Експлуатація машин та обладнання»

Дата публікації: 13.12.2023

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахового молодшого бакалавра із спеціальності 208 Агроінженерія, студентами денної форми навчання 11-12 грудня відбувся захист курсових проєктів з дисципліни «Експлуатація машин та обладнання».

Курсове проєктування з дисципліни «Експлуатація машин та обладнання» передбачає поглиблення знань в області раціонального і ефективного використання техніки в сільсько¬господарському виробництві, впровадження прогресивних технологій виробництва сільськогосподарських культур на базі досягнень науки, техніки та передового виробничого досвіду.

Захист проєктів проходив у дистанційній формі з використанням сервісу відеозв'язку Google Meet. Склад комісії: завідувачка технічного відділення Галина Македонська, викладачі фахових дисциплін Сергій Бойко і Олексій Пристінський.

Зміст представлених до захисту проєктів був різноманітним та повністю відповідав діючим вимогам. Здобувачі освіти продемонстрували, в цілому, достатньо високий рівень підготовки й успішно захистили всі представлені проєкти. Комісією були відзначені роботи та відповіді студентів Канівця Вадима, Войтова Віталія, Губіна Вадима, Кубаєвича Андрія, П’янова Едуарда.

Вітаємо всіх студентів з подоланням чергового освітнього етапу та бажаємо подальших успіхів у навчанні!Захист курсових проєктів з дисципліни «Експлуатація машин та обладнання»

Дата публікації: 24.03.2023

21-23 березня, згідно з графіком навчального процесу студентів-механіків денної форми навчання, відбувся захист курсових проектів з дисципліни «Експлуатація машин та обладнання» – однієї з двох випускних дисциплін спеціальності 208 «Агроінженерія». Захист проектів проходив у дистанційній формі з використанням сервісу Google Meet.

Під час курсового проектування студентам пропонувалося скомплектувати оптимальний склад машинно-тракторного парку сільськогосподарського підприємства на основі структури посівних площ господарства. Окремо, необхідно було розробити операційну технологію певної сільськогосподарської операції, як то: обробіток ґрунту, сівба, збирання певної культури тощо. Переважна більшість студентів, незважаючи на воєнний стан та бойові дії, успішно впоралася з поставленою задачею.Відкрите заняття викладача Станіслава Васюка

Дата публікації: 03.02.2023

Викладач дисциплін циклу професійно-технічної підготовки Васюк Станіслав Миколайович 3 лютого 2023 р. продемонстрував методику проведення онлайн-лекції з дисципліни «Сільськогосподарські машини» на тему «Машини для заготівлі сінажу, приготування трав’яного борошна. Силосозбиральні машини».

Викладання теоретичного матеріалу доповнювалося конкретними прикладами з власного практичного досвіду та наочним супроводом. Використання презентації дозволило візуалізувати навчальний матеріал, показати наглядно будову і технологічний процес роботи кормозбирального і силосозбирального комбайнів. Пояснення викладача доповнювалося демонстрацією тематичних анімацій інтегрованих в презентацію, таких як: «Робота кормозбирального комбайна Krone Big X 680», «Робота кормозбирального комбайну Claas Jaguar 960», «Технологічний процес роботи кормозбиральних комбайнів Krone Big X 680 та Claas Jaguar 960», «Автоматична система стеження заповнення кузова транспортного засобу Claas Jaguar» та інших.

Матеріал лекції пов'язаний з передовими європейськими технологіями, використанням сучасних досягнень науки і техніки.

Якісне засвоєння навчального матеріалу забезпечувалося доцільно побудованою структурою заняття: розповідь — демонстрація — відеосупровід — обговорення. Кожний етап конкретизував і доповнював інші, що сприяло кращому розумінню та закріпленню отриманих знань. Викладач зміг створити доброзичливу атмосферу, зацікавити здобувачів освіти, забезпечити постійний зворотній зв’язок із аудиторією.

Васюк С. М. добре володіє цифровими технологіями, які активно використовує в педагогічній практиці. Відеоматеріал, що демонструвався, розміщений на авторському ютуб-каналі, доступний для перегляду студентами. Всі навчальні матеріали завантажені на платформу Moodle, що дозволяє здобувачам освіти працювати з ними самостійно.

Заняття проведено на високому рівні й отримало схвальні відгуки від колег під час обговорення.Підсумкові результати атестації здобувачів-механіків освіти заочної форми навчання

Дата публікації: 29.01.2023

У ВСП «Донбаський аграрний фаховий коледж ЛНАУ» відбувся захист кваліфікаційних робіт (дипломних проєктів) заочної форми навчання за спеціальністю 208 «Агроінженерія». Це важливий крок до професійної діяльності, мета якого – оцінити рівень знань та фактичну підготовленість до роботи за фахом.

27 січня працювала державна кваліфікаційна комісія на чолі із головою комісії, в.о. завідувача кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, кандидатом технічних наук Поляковим Анатолієм Миколайовичем.

Захист дипломних проєктів проходив у режимі відеоконференції, що пов’язане зі значним розосередженням як студентів, так і членів ДКК по усій території України. Десять випускників успішно захистили свої роботи та невдовзі одержать дипломи з кваліфікацією «технік-механік».

Шановні випускники! Бажаємо вам, щоб знання й досвід, отримані протягом навчання у нашому коледжі, допомогли утвердитися та вибрати правильний і перспективний подальший шлях у мирному житті на своїй вільній українській землі.Завершився захист дипломних проєктів на технічному відділенні

Дата публікації: 29.06.2022

От і настав саме той час, про який мріє кожен студент з першого дня навчання в коледжі, – успішний захист власноруч розробленого дипломного проєкту. Студенти спеціальності 208 «Агроінженерія» з 16 по 29 червня захищали свої кваліфікаційні роботи.

Через бойові дії на території Слов’янської ОТГ та евакуацію переважної більшості студентів і викладачів коледжу в різні куточки України та за її межі, цьогорічний захист відбувався в режимі онлайн. Захист проєктів проходив у доброзичливій обстановці з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, а саме Google Meet.

Різнопланова тематика, повноцінні дипломні проєкти, високий рівень підготовки та практичний досвід, амбіційність, креативність і позитивний настрій на розвиток сільського господарства України – саме такі результати цьогорічної підсумкової атестації випускників техніків-механіків ВСП ДАФК ЛНАУ були відмічені кваліфікаційною комісією, яку очолював Поляков Анатолій Миколайович, директор навчально-наукового інституту механізації сільського господарства ЛНАУ.

Бажаємо випускникам, щоб знання й досвід, отримані за час навчання, допомогли утвердитися та вибрати правильний і перспективний подальший шлях у мирному житті на своїй українській землі.Захист курсових проєктів з технічного сервісу в АПК

Дата публікації: 26.05.2022

В умовах запровадженого в Україні воєнного стану студенти коледжу продовжують навчання в дистанційній формі згідно графіку навчального процесу. Так, 24-25 травня, відбувся черговий захист курсових проєктів з однієї з ключових дисциплін «Технічний сервіс в АПК» студентами-механіками денної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія». Захист проєктів був реалізований за допомогою онлайн-сервісу Google Meet.

Завданням курсового проєктування було розрахунок та складання річного плану технічного обслуговування і ремонту машинно-тракторного парку умовного сільськогосподарського підприємства, а також розробка технологічної карти на задані операції з технічного обслуговування машин. Студенти з поставленими завданнями успішно впорались.© Бойко С.М., 2008-2024