ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН
ТА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ


  Головне меню

Головна сторінка

Новини коледжу

Місце шани та вдячності

Студенту:

Дистанційне навчання

Вхід в Office 365

Розклад занять

Розклад дзвінків

Стипендіальна комісія

Підготовка до ЗНО і ДПА

Кабінет соціал. педагога

Викладачу:

Методична робота

Самоосвіта викладачів

Пропозиції самоосвіти

Інструменти дист.навчання

Абітурієнту:

Спеціальності

Приймальна комісія

Правила прийому

Хочу тут навчатися!

Мотиваційний лист

Центр «Донбас-Україна»

Заклад освіти:

Загальна інформація

Керівництво

Накази

Самоврядування

Технічне відділення

Економічне відділення

Ліцензії, сертифікати

Літопис технікуму

Освітній процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплінГолова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін та природничо-наукової підготовки
Безугла Ірина Миколаївна

В складі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін та природничо–наукової підготовки 12 викладачів, з них мають вищу категорію – 6 викладачі, першу категорію – 1 викладач, другу категорію – 2 викладачі.

Навчальні проблеми, над якими працює циклова комісія: формування професійних компетенцій студентів при вивченні загальноосвітних та природничо-наукових дисциплін; виховання професійних якостей майбутніх фахівців та розвиток їх творчого потенціалу.

Викладачі циклової комісії працюють над важливою проблемою для сучасного освітнього простору. Вирішення цього завдання не можливе без чітко сформованої мотивації до професійного навчання та становлення у студентів коледжу. Тому викладачі циклової комісії, постійно під час вивчення природничо-наукових дисциплін активно сприяють становленню професійної мотивації студентів.

Саме мотивація до навчання – одна із головніших умов реалізації завдань навчально-виховного процесу. Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але і є рушійною силою удосконалення особистості в цілому.

Отже, формування мотивації – це виховання у молоді ідеалів, створення системи цінностей, пріоритетів соціально прийнятних в українському суспільстві, у поєднанні з активною поведінкою студента, що означає взаємозв’язок між усвідомленими та реально діючими мотивами, єдність слова, діла та активної життєвої позиції молодої людини.

Основними напрямками роботи є: впровадження комп’ютерних технологій при виконанні практичних занять, виконання курсового проектування, забезпечення відеоінформацією на заняттях, використовування мультимедійних технологій для візуального та наочного супроводу занять. Викладачі працюють над створенням електронних посібників з дисциплін, складають тестові завдання, проводять інтегровані заняття з дисциплін. Викладачі циклової комісії беруть активну участь в регіональних методичних об’єднаннях, удосконалюють свою педагогічну майстерність на курсах підвищення кваліфікації, семінарах майстер-клас, в обласних та регіональних конкурсах. Щоб зацікавити студентів у вивченні дисциплін, викладачі проводять позааудиторні заходи: технічні конференції, математичні олімпіади, випускають стіннівки, беруть участь у регіональних агітбригадах з екологічної тематики, займаються у гуртках та виготовляють експонати на виставку технічної творчості.

Викладачі фізичного виховання ставлять перед собою задачі: відпрацювання техніки тактичних дій в ігрових видах спорту, формування позитивної мотивації до систематичних занять фізичною культурою та здорового способу життя.

Викладачі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін та природничо-наукової підготовкиБезугла Ірина Миколаївна

спеціаліст вищої категорії
Голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін та природничо-наукової підготовки
Викладає дисципліни «Технічна механіка», «Матеріалознавство і ТКМ»
Педагогічний стаж – 25 років
Македонська Галина Вікторівна

спеціаліст вищої категорії
Завідувачка технічного відділення
Викладає дисципліну «Вища математика»
Педагогічний стаж – 25 років
Сєрокуров Микола Васильович

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України
Викладає дисципліну «Основи нарисної геометрії та інженерної графіки»
Педагогічний стаж – 44 роки
Островська Тетяна Іванівна

спеціаліст вищої категорії, старший викладач
Викладає дисципліни «Хімія», «Біологія», «Основи екології»
Педагогічний стаж – 37 років
Києнко Ольга Анатоліївна

спеціаліст вищої категорії
Викладає дисципліну «Математика»
Педагогічний стаж – 34 роки
Дем’яненко В’ячеслав Дмитрович

спеціаліст першої категорії
Викладає дисципліни «Основи нарисної геометрії та інженерної графіки», «Основи теплотехніки і гідравліки», «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання»
Педагогічний стаж – 30 років
Журавльов Олексій Олександрович

спеціаліст другої категорії
Викладає дисципліни «Фізична культура» і «Фізичне виховання»
Педагогічний стаж – 16 років

Навчальна робота викладачів зі студентами

Отримання практичних навичок на заняттях з вищої математики

Вивчення методичного матеріалу з математики

Використання наочності на заняттях

Робота зі студентами заочної форми навчання

Проведення дослідів на заняття

Теоретичні заняття з дисципліни «Технічна механіка»

На заняттях з Захисту Вітчизни

Підготовка до захисту курсових проектів


Виховна робота викладачів зі студентами

Студенти беруть активну участь у підготовці та проведенні виховних заходів

Участь в обласному екологічному фестивалі «Земля тривоги нашої»

Участь у фестивалі «Студентська осінь»

Кожний може стати зіркою на сцені

Робота гуртка «Юний механік»


Спортивні досягнення викладачів та студентів

Всеукраїнські змагання з легкоатлетичного кросу

Міські змагання з пауерліфтингу

Змагання з баскетболу

Змагання з плавання

Жіночі змагання з армреслінгу

Перетягування канатуВідкрите заняття викладача Ловчикової Ярослави Олександрівни

Дата публікації: 01.03.2023

27 лютого 2023 року Ловчикова Ярослава Олександрівна провела для студентів групи 1Б921 економічного відділення відкрите заняття з дисципліни «Вища математика» за темою «Розв’язання систем лінійних рівнянь матричним методом».

Викладачем були розкриті основні поняття теми, обґрунтована важливість розв’язання систем рівнянь, встановлені та проаналізовані міжпредметні зв’язки з використанням прикладного програмного забезпечення.

Лекцію супроводжував доцільно підібраний різноманітний презентаційний матеріал, що дозволило Ярославі Олександрівні застосувати методи візуалізації, характеристики, пояснення, коментування та утримувати стійку увагу студентів протягом всього заняття. Окрім того, викладач постійно підтримував зворотній зв’язок з аудиторією, залучав здобувачів освіти до активної участі у занятті, використовуючи для цього мотиваційні та стимулюючі технології навчання.

Викладач Ловчикова Ярослава Олександрівна показала високий рівень володіння новітніми технологіями та сучасними програмними забезпеченнями, що дозволило досягни поставленої мети заняття.«Вивчаємо! Аналізуємо! Втілюємо!»
Відкрите заняття з дисципліни «Математика»

Дата публікації: 24.02.2023

23 лютого 2023 року викладачем вищої категорії Києнко Ольгою Анатоліївною в групі 1БФТ922 було проведено відкрите заняття з дисципліни «Математика». Тема заняття «Застосування похідної при розв’язанні задач» є провідним питанням теми «Похідна та її застосування», а тому вміння оперувати числовою інформацією, розв’язувати задачі математичного змісту, досліджувати функції, інтерпретувати та оцінювати результати, прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач є необхідним для подальшого вивчення курсу математики.

Ольга Анатоліївна розкрила тісний зв’язок теми з життям, запропонувала студентам розглянути проблемну ситуацію щодо застосування людиною вмінь дослідження функцій, встановила міжпредметні зв’язки.

Застосовування викладачем мультимедійної презентації, інтерактивних технологій і сучасних технічних засобів дистанційного навчання сприяли якісному засвоєнню навчального матеріалу та підвищенню пізнавального інтересу студентів. Під час заняття студенти показали достатній рівень підготовки до заняття, вміння працювати в команді, розв’язувати проблемні ситуації, достатній та високий рівні засвоєння матеріалу з теми.

Наприкінці заняття викладач підкреслила, що уміння аналізувати є дуже важливим у наш насичений інформацією час. Людиною, що вміє аналізувати, практично неможливо маніпулювати, вона завжди знайде вихід із складної ситуації. Ольга Анатоліївна порадила студентам учити свій розум бачити добро, і тоді дорогу до успіху для них буде відкрито!Завершення Олімпійського тижня у ВСП ДАФК ЛНАУ

Дата публікації: 05.10.2022

В рамках Олімпійського тижня студенти п’яти груп першокурсників – 1М922, 3М1122, 4МЛ22, 1БФТ922 та 3БЛ22 за допомогою цифрових програм (сервісів) зробили плакати з найулюбленіших видів спорту – футбол, волейбол, баскетбол, гімнастика та легка атлетика, переглянувши які можна дізнатись цікаву інформацію з історії та розвитку цих видів спорту.

Олімпійське тестування під назвою «Знавці спорту» завершило програму Олімпійського тижня, який проходив в ВСП «Донбаський аграрний фаховий коледж ЛНАУ». Студенти груп 1М922, 3М1122, 4МЛ22, 1БФТ922 та 3БЛ22 закріпили отриманні на Олімпійському уроку теоретичні знання з історії та розвитку Олімпійських ігор, відповівши на 20 запитань, які були викладені на платформі дистанційного навчання Moodle.Моя улюблена фізична вправа

Дата публікації: 04.10.2022

Величезну роль в житті студентської молоді відіграє фізична активність. А виконання фізичних вправ покращують фізичний та душевний стан, підвищує самооцінку, заряджає енергією. Особливо корисний вплив на здоров’я має рух на свіжому повітрі.

В рамках Олімпійського тижню, який проходив в ВСП «Донбаський аграрний фаховий коледж ЛНАУ» з 26 по 30 вересня, студенти коледжу проявили активність та зняли на відео виконання своєї улюбленої фізичної вправи. Це були випади, «планка», підтягування, стрибки у довжину з місця та через скакалку, «човниковий біг», біг з прискоренням та багато інших фізичних вправ.Олімпійський урок-2022: «Швидше, вище, сильніше – разом»

Дата публікації: 29.09.2022

26 вересня на платформі дистанційного навчання Moodle відбувся відкритий виховний захід «Олімпійський урок».

Учасниками заходу стали студенти першокурсники груп 1М922, 3М1122, 4МЛ22, 1БФТ922 та 3БЛ22, викладачі та керівництво коледжу на чолі з директором Оленою Миколаївною Воронцовою, яка з радістю привітала студентів з початком Олімпійського тижня і безпосередньо Олімпійським уроком. Приєднався до привітань і заступник начальника обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Максим Васильович Крилевський.

Студенти уважно прослухали інформацію про історію Олімпійських ігор, девізом яких зараз є слова «Швидше, вище, сильніше – разом» (доповідач викладач фізичного виховання Бовздаренко М.Р.), історію створення Національного Олімпійського Комітету України (доповідач керівник фізичного виховання Журавльов О.О.); переглянули відеоролик про символіку Олімпійських ігор та презентацію «Українські олімпійські чемпіони» з детальними коментарями.

Під час Олімпійського уроку студентам було запропоновано назвати три найулюбленіші види спорту, написавши їх у чаті. Безперечне лідерство в цьому опитуванні мають такі спортивні ігри, як футбол, волейбол та баскетбол.

«На десерт» ще одна відеопрезентація – «Спортивне життя коледжу» з коментарями про спортивні події та досягнення студентів, яка продемонструвала, що в начальному закладі ВСП «Донбаський аграрний фаховий коледж ЛНАУ» велику увагу приділяють розвитку фізичної культури та спорту.© Бойко С.М., 2008-2023