Головне меню

Головна сторінка

Новини коледжу

Місце шани та вдячності

Студенту:

Дистанційне навчання

Розклад занять

Розклад дзвінків

Стипендіальна комісія

Викладачу:

Методична робота

Самоосвіта викладачів

Пропозиції самоосвіти

Інструменти дист.навчання

Абітурієнту:

Спеціальності

Приймальна комісія

Правила прийому

Хочу тут навчатися!

Навчання за ваучером ЦЗ

Заклад освіти:

Ліцензії, сертифікати

ОПП підготовки ФМБ

Електронна копія диплому

Керівництво

Накази

Самоврядування

Технічне відділення

Економічне відділення

Літопис технікуму

Освітній процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплін

Обрання дисциплін варіативної складової навчального плану на 2024-2025 навчальний рік на технічному відділенні

Дата публікації: 05.04.2024

Згідно Закону України «Про фахову передвищу освіту», починаючи з 2020 року навчальний план закладу освіти за відповідною спеціальністю складається з:

  1. обов’язкової складової, яка включає навчальні дисципліни, кваліфікаційні роботи (проекти), практики та інші види навчального навантаження здобувача освіти спрямовані на досягнення результатів навчання, визначених освітньо-професійною програмою за спеціальністю та містить компоненти, опанування яких необхідне для присвоєння визначеної програмою освітньої кваліфікації;
  2. вибіркової складової, яка в свою чергу призначена для забезпечення можливості здобувачу освіти поглибити професійні знання в межах обраної освітньо-професійної програми та/або здобути додаткові спеціальні професійні компетентності.

У межах обсягу вибіркової складової здобувач фахової передвищої освіти має право обирати освітні компоненти самостійно і такий вибір не обмежується навчальним планом програми, за якою проводиться навчання.

Таким чином, для забезпечення виконання чинного законодавства і формування індивідуальних навчальних планів студентів на наступний 2024/25 навчальний рік, на технічному відділенні в період з 2 до 5 квітня було проведено голосування з вибору здобувачами освіти навчальних дисциплін, які становили б для них особисту зацікавленість.

Для усвідомленого вибору студентам була надана можливість завчасно ознайомитись з анотаціями до змісту запропонованих дисциплін, викладачами, які планують їх викладати та у встановлений термін проголосувати у відповідному розділі, створеному на платформі Moodle.

Дисципліни, які набрали найбільшу кількість голосів по кожній групі, будуть включені до робочого навчального плану на наступний навчальний рік.Обрання дисциплін варіативної складової навчального плану на 2024-2025 навчальний рік на економічному відділенні

Дата публікації: 02.04.2024

З метою формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 10% загальної кількості кредитів ЄКТС, кожний студент коледжу має право на вільний вибір варіативної складової освітньо-професійної програми.

Навчальні дисципліни за вибором студента – це дисципліни, які вводяться навчальним закладом для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних вимог здобувача, ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних особливостей. Вибіркові навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності студента та його особистим інтересам, дозволяють здійснювати впровадження спеціалізацій у межах базової спеціальності з метою формування компетентності здобувача відповідно до вимог ринку праці.

На момент обрання з переліку дисциплін вільного вибору кожного блоку, були розроблені відповідні анотації. Вибір дисциплін студентами здійснювався шляхом особистого заповнення електронної форми на освітній платформі Moodle до 1 квітня поточного навчального року. З його результатами можна ознайомитись на представленій презентації. Дисципліни, обрані більшістю голосів будуть включені до навчальних планів на наступний рік.

Нагадуємо, що аналогічне голосування для студентів технічного відділення відбуватиметься на Порталі дистанційного навчання з 2 квітня (початок о 8-30) по 5 квітня (завершення о 16-30).Вітаємо наших викладачів з успішною атестацією!

Дата публікації: 29.03.2024

29 березня 2024 року відбулося засідання атестаційної комісії І рівня Відокремленого структурного підрозділу «Донбаський аграрний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля». Засідання проходило в режимі відеоконференції за участі членів атестаційної комісії та викладачів, які атестувалися.

Аналіз підсумків атестації свідчить про професійне зростання викладачів Донбаського аграрного фахового коледжу, які щорічно підвищують свою кваліфікацію за різними напрямами, удосконалюють педагогічну майстерність, займаються науково-дослідною діяльністю, а також залучають до неї студентів, беруть участь у регіональних та всеукраїнських конференціях і конкурсах, оволодівають новими технологіями та діляться з колегами цікавими напрацюваннями.

Вітаємо викладачів з присвоєнням заслужених кваліфікаційних категорій та педагогічних звань!


Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист»:
 Ільїн Андрій Вікторович;

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «викладач-методист»:
 Македонська Галина Вікторівна,
 Байбара Олена Анатоліївна;

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»:
 Сударікова-Попок Ірина Вікторівна;

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»:
 Акулова Олена Миколаївна,
 Рєзнік Олександр Геннадійович,
 Вервейко Валентина Іванівна;

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»:
 Алейнова Валентина Іванівна;

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»:
 Баскакова Олена Леонідівна,
 Руденко Юлія Григорівна,
 Піта Маргарита Олегівна;

Відповідає займаній посаді завідувача відділенням:
 Македонська Галина Вікторівна.Чергове засідання Педагогічної ради

Дата публікації: 23.03.2024

21 березня 2024 року відбулося планове засідання Педагогічної ради, на якому було обговорено ряд важливих питань.

Голова циклової комісії професійної економічної підготовки Вікторія Шаповалова поділилася досвідом роботи викладачів циклової комісії з питань застосування інноваційних технологій з практичного навчання здобувачів фахової передвищої освіти. Викладачі Теплицька О.Ю., Карась Г.М. презентували свою розробку з навчальної практики з дисципліни «Фінансовий облік», яка була надана для участі у Всеукраїнському конкурсі «Педагогічний Оскар – 2024».

Методист Любов Солод проінформувала про стан проходження курсів підвищення кваліфікації викладачів. Були розглянути звіти педагогів про результати самоосвіти та затверджені сертифікати підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

В.о. директора коледжу Олена Воронцова проінформувала педагогічний колектив про стан фінансування стипендії, заробітної плати. Звернула увагу на підготовку до атестації педагогічних працівників, атестації та випуску здобувачів освіти, терміни проходження акредитації освітньо-професійних програм.

Відповідальний секретар відбіркової комісії Олена Баскакова звернула увагу присутніх на затверджений Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2024 році, на активізацію профорієнтаційної роботи і запропонувала рекламний матеріал для профорієнтації в соціальних мережах.

Підводячи підсумки засідання, керівник коледжу побажала всім міцного здоров’я, миру, творчих успіхів у виконанні прийнятих педагогічною радою рішень.Захист курсових проєктів з дисципліни «Експлуатація машин та обладнання»

Дата публікації: 22.03.2024

Курсовий проєкт – один з видів індивідуальних завдань творчого характеру, передбачених навчальним планом освітньо-професійного ступеня «молодший фаховий бакалавр». Виконання курсового проєкту є важливим етапом підготовки фахівців інженерно-технічної служби агропромислового комплексу. Метою роботи студента над проєктом є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних і практичних навиків аналізу та узагальнення знань, здобутих під час вивчення профільної дисципліни, а також застосування їх при вирішенні теоретичних чи прикладних проблем.

Як це вдалося студентам групи 1М920, які з січня розробляли курсові проєкти з дисципліни «Експлуатація машин та обладнання», 20 та 21 березня перевірила комісія – заступниця директора коледжу з навчально-методичної роботи Лідія Назарова і викладачі фахових дисциплін Сергій Висицький та Олексій Пристінський. Захист курсових проєктів був проведений в дистанційному форматі з використанням сервісу Google Meet.

Незважаючи на військовий стан, всі курсові проєкти були виконані в заданий термін. Студенти показали достатньо високий рівень знань та практичних навичок, а Антипенко Антон, Бублик Артем, Григоренко Всеволод, Дейкало Олександр, Житніков Олександр, Мотинга Артем отримали за свої роботи оцінку «відмінно».

Вітаємо всіх студентів з подоланням чергового освітнього етапу та бажаємо подальших успіхів у завершальній ланці навчання – дипломному проєктуванні!Доброволець – герой сьогодення

Дата публікації: 15.03.2024

14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Це свято людей, які не були військовими за професією, але в критичний для держави момент без повісток чи примусу, добровільно узяли до рук зброю, щоб захистити країну.

Рішення про відзначення Дня українського добровольця було прийнято Постановою Верховної Ради України від 17 січня 2017 року №1822 на вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги і турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.

Дата відзначення Дня українського добровольця обрана не випадково. Саме 14 березня 2014 року перші добровольці з Майдану Незалежності вирушили на тренувальну базу, що під Києвом, для формування першого українського добровольчого батальйону. Навесні того ж року виникла низка добровольчих формувань – як поза державними структурами, так і при облдержадміністраціях, Нацгвардії, поліції. Тоді, у 2014 році, добровольчі батальйони дали змогу провести мобілізацію, відтак по суті врятували Українську державність від загибелі.

14 березня з метою вшанування подвигу українських добровольців, формування патріотизму, національної свідомості здобувачів освіти Васюк С.М. (куратор гр. 1М923) та Журавльов О.О. (куратор гр. 1М922) провели урок патріотизму «Доброволець – герой сьогодення».

Під час заходу здобувачі освіти презентували інформацію про історію свята, розвиток добровольчого руху в Україні, акцентували увагу на тому, що завжди, у найважчі часи нашої історії, знаходилися відважні, які добровільно брали зброю до рук і ставали на захист своєї Батьківщини. І сьогодні, коли Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії – збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність і територіальну цілісність – на захист нашої Батьківщини за покликом серця стають відважні воїни доброї волі.

Нині добровольцем став увесь Український народ: ті, хто прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди Збройних Сил України; ті, хто став до лав територіальної оборони; ті, хто всіляко допомагає захисникам і готовий стати до їхніх лав завтра. Наша готовність стати на захист України є вирішальною запорукою майбутньої спільної Перемоги, здобуття якої не можна собі уявити без внеску українських добровольців – символу звитяги, самопожертви та героїзму.Вітаємо з перемогою!

Дата публікації: 13.03.2024

Підбито підсумки конкурсів «Листівка валентинка» та «Оригінальні подарунки», що проводилися Донецьким палацом молоді «Юність» до Дня Святого Валентина. Приємно відзначити, що у конкурсі-виставці листівок здобувачі освіти нашого коледжу отримали високі результати: Вихристенко Денис (гр. 2Ф922) – І місце, Кривенко Ксенія (гр. 2Ф922) – І місце, Гаврилова Ірина (гр. 2ФТ923) – ІІ місце.

Вітаємо також переможців онлайн-конкурсу «Оригінальні подарунки»: Балазан Вікторію (гр. 1Б923), Вихристенка Дениса (гр.2Ф922), Завгородню Анну (гр. 2Ф922), Чижика Романа (гр. 2М1123), які нагороджені дипломами за зайняте ІІ місце, та Тараненка Андрія (гр. 3МЛ23), який посів ІІІ місце.

Пишаємося вами, наші креативні студенти, бажаємо вам творчих успіхів та нових перемог!Літературна композиція «Якби зустрілися ми знову…»

Дата публікації: 12.03.2024

Щороку ми святкуємо Шевченківські дні. Для кожного це не просто дата в календарі, це невід’ємна історія нашого народу, наших поколінь. Тарас Шевченко - видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч. Він був людиною універсальних обдарувань та інтересів. Все його життя і творчість були присвячені українському народу. Історія підносить нам свої уроки: прийняти їх та аналізувати - це наш обов’язок, таким прикладом є і діяльність Тараса Шевченка. Кожен рік проводяться дні па’яті майстра, літературні заходи, читання творів, не винятком став і цей рік.

7 березня 2024 року викладачами Шевченко Д.А., Ситнік О.В. та Кузнєцовою Н.В. до 210-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка для студентів коледжу був проведена літературна композиція «Якби зустрілися ми знову…». Під час виховної години говорили про особисте життя поета. Він – геній, але він і людина, якій притаманні людські пристрасті: кохання, зрада, бажання бути першим… Тарас Григорович Шевченко за своє недовге життя пережив чимало любовних утіх та розчарувань. Причому останніх на його долю випало значно більше. Якщо він кохав, то йому часто не відповідали взаємністю, якщо його кохали, то його серце вже належало іншій.

Протягом заходу ми почули твори митця у виконанні студентів Коніченко Софії, Єрьоменко Анастасії, Гончарова Богдана, Гойдоша Івана. Для активізації уваги на початку виховної години була виконана інтерактивна вправа, в якій взяли участь 60 відсотків присутніх. Було поставлене проблемне питання, яке вирішували в підсумку.

Шевченко не був святим. Його музою була не одна жінка. Він залицявся і до заміжніх жінок, і до вдвічі молодших за себе дівчат. Його серце боліло і за простими бідними наймичками, і за дамами з вищого світу. Що ж, генії частіше захоплюються, швидше закохуються і більше страждають. Мабуть за це ми і цінуємо Шевченка: він звичайна людина – він величезний талант, мав багато людських вад – і був здатний до навчання, сільський юнак – і відомий поет, творами якого захоплюється не одне покоління.Чемпіонат області з присідання на одній нозі серед студентів закладів фахової передвищої освіти

Дата публікації: 11.03.2024

29 лютого в режимі онлайн відбувся обласний етап чемпіонату Донецької області з присідання на одній нозі за 1 хвилину з опорою серед студентів закладів фахової передвищої освіти.

Гарний результат у виконанні цієї складної фізичної вправи продемонстрували студенти ВСП «Донбаський аграрний фаховий коледж СНУ ім. В.Даля» Анна Яценко та Сергій Смаглій.

Студентка групи 1Б922 Анна Яценко здобула бронзову нагороду змагань з результатом 14 присідань. Здобувач освіти групи 2М1123 Сергій Смаглій зайняв 4-е місце з результатом – 24 присідання.

Подяка за виконання вправи також виноситься Ілля Ліхтенфельду (4МЛ23) та Антону Гнатику (1М921).Зустріч студентів випускного курсу з представником приймальної комісії СНУ ім. В.Даля

Дата публікації: 07.03.2024

6 березня відбулася зустріч студентів випускної групи 4МЛ22 (куратор Пристінський О.В.) з представником Східноукраїнського університету імені Володимира Даля – доцентом кафедри хімічної інженерії та екології Золотарьовою Оленою В'ячеславівною. Головною метою зустрічі було роз'яснення студентам правил і строків реєстрації для проходження Національного мультипредметного тесту (НМТ), необхідного для подальшого вступу до вищого навчального закладу.

Під час зустрічі студентам було детально пояснено всі необхідні кроки для успішної реєстрації на НМТ, а також важливі терміни, які варто врахувати. Зокрема, було надано інформацію необхідні документи та вимоги до учасників.

Крім того, під час зустрічі студентам була запропонована допомога з координації процесу реєстрації, щоб уникнути можливих непорозумінь та помилок. Представниця університету також надала консультації щодо можливостей вступу до Східноукраїнського університету, відповідно до обраної спеціальності та індивідуальних планів студентів.

Зустріч була продуктивною та корисною для студентів, які отримали необхідну інформацію та підтримку у підготовці до проходження НМТ та подальшому вступі до університету.Архів новин


В. о. директора коледжу
Олена Миколаївна Воронцова


Календар свят України. Мова ділового спілкування

  Контакти

Юридична адреса:
85143, Донецька обл., Краматорський район,
с. Іллінівка, вул. Учбова, 1

Фактична адреса:
84122, Донецька обл.,
Краматорський р-н,
м. Слов'янськ,
вул. Свободи, 23

Тимчасова адреса
(на час евакуації
із зони бойових дій):
49010, м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 72

+38 (066) 361-90-04
+38 (097) 126-49-00
dafk@snu.edu.ua - офіційна кореспонденція
ktlnau1@ukr.net - канцелярія
pk.dafk.slov@gmail.com - приймальна комісія
© Бойко С.М., 2008-2024