НОВИНИ
КОЛЕДЖУ


  Головне меню

Головна сторінка

Новини коледжу

Місце шани та вдячності

Студенту:

Дистанційне навчання

Розклад занять

Розклад дзвінків

Стипендіальна комісія

Викладачу:

Методична робота

Самоосвіта викладачів

Пропозиції самоосвіти

Інструменти дист.навчання

Абітурієнту:

Спеціальності

Приймальна комісія

Правила прийому

Хочу тут навчатися!

Заклад освіти:

Ліцензії, сертифікати

ОПП підготовки ФМБ

Керівництво

Накази

Самоврядування

Технічне відділення

Економічне відділення

Літопис технікуму

Освітній процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплінЗахист дипломних проєктів на технічному відділенні

Дата публікації: 25.01.2024

Дипломний проєкт – найважливіший етап у підготовці фахівця, завершальна ланка в єдиній системі теоретичного і практичного навчання студента. Майбутній фахівець має продемонструвати ступінь своєї підготовленості з обраної спеціальності, рівень загальної, наукової і професійної ерудиції, творчий пошук нових напрямків в науковому і практичному підході до розв'язання поставлених завдань.

24 січня державна кваліфікаційна комісія на чолі з Волохом В.О., к.т.н., доцентом кафедри «Механізація сільського господарства» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля перевіряла як це вдалося реалізувати студентам групи 2МЗ21 заочної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія».

Воєнний стан в країні наклав певний відбиток на організацію досліджень, написання та захист проєктів, але набуті у попередні роки навички дистанційної роботи сприяли успішному виконанню поставлених завдань. Захист проєктів проходив у доброзичливій обстановці з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, а саме Google Meet.

Всім студентам для розкриття обраної теми вдалося виконати завдання на проєктування, дослідивши при цьому значне коло наукових праць, що стосуються теорії та практики використання машинно-тракторних агрегатів та організації роботи машинно-тракторного парку. Результати досліджень було надано у вигляді рекомендацій щодо оптимізації складу МТП та покращення його технічної експлуатації для конкретного сільського господарського підприємства. Всі дев’ять студентів групи 2МЗ21 успішно захистили свої роботи та невдовзі одержать дипломи з кваліфікацією «технік-механік».

Шановні випускники! Бажаємо вам, щоб знання й досвід, отримані протягом навчання у нашому коледжі, допомогли у реалізації вашого потенціалу в обраній професії!© Бойко С.М., 2008-2024