НОВИНИ
КОЛЕДЖУ


  Головне меню

Головна сторінка

Новини коледжу

Місце шани та вдячності

Студенту:

Дистанційне навчання

Розклад занять

Розклад дзвінків

Стипендіальна комісія

Викладачу:

Методична робота

Самоосвіта викладачів

Пропозиції самоосвіти

Інструменти дист.навчання

Абітурієнту:

Спеціальності

Приймальна комісія

Правила прийому

Хочу тут навчатися!

Заклад освіти:

Ліцензії, сертифікати

ОПП підготовки ФМБ

Керівництво

Накази

Самоврядування

Технічне відділення

Економічне відділення

Літопис технікуму

Освітній процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплінПідсумки державної атестації студентів випускних курсів економічного відділення

Дата публікації: 30.01.2024

Завершальним етапом підготовки фахівця є атестація здобувачів фахової перед вищої освіти. Основна мета атестації – систематизація та закріплення теоретичних знань і набуття навичок їх практичного застосування при вирішенні конкретних спеціалізованих виробничих, економічних або організаційно-управлінських завдань.

Цьогоріч державна атестація випускників економічного відділення розпочалась 25 та 26 січня 2024 року складанням державного екзамену з іноземної мови (за професійним спрямуванням) та державного комплексного кваліфікаційного екзамену студентами групи 3Т920 спеціальності 242 «Туризм» і продовжилась 29 та 30 січня 2024 року складанням екзаменів студентами груп 1БЛЗ22, 3БЛ22 спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної та денної форми навчання.

Екзаменаційні комісії, у складі голів: к.ф.н, доцента Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля – Прокопенка Олексія Володимировича, завідувачки кафедри обліку і оподаткування, д.е.н., професора Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля – Клюс Юлії Ігорівни, заступника директора коледжу з навчально-методичної роботи – Назарової Лідії Володимирівни, завідувачки економічного відділення коледжу – Зозулі Лариси Олексіївни, досвідчених викладачів – Карась Галини Миколаївни, Шевченко Олени Володимирівни, Баскакової Олени Леонідівни, Олійник Вероніки Валеріївни – оцінювали теоретичну підготовку студентів, їх практичні навички і вміння та здатність застосовувати їх у фаховій діяльності.

У зв'язку з продовженням військового стану в Україні дистанційна комунікація учасників освітнього процесу здійснювалася засобом сервісу відеоконференцій Google Meet та синхронно в часі з використанням навчальної платформи коледжу Moodle, за допомогою якої було проведено тестування (теоретична частина) з дисциплін відповідно до спеціальності і вирішенням практичних завдань з виставленням єдиної оцінки.

Результати комплексних кваліфікаційних екзаменів показали, що студенти опанували програмний матеріал із зазначених дисциплін і продемонстрували в цілому достатній рівень професійної підготовки.

Бажаємо випускникам подальших звершень та успішного вступу до закладів освіти вищого рівня!© Бойко С.М., 2008-2024