НОВИНИ
КОЛЕДЖУ


  Головне меню

Головна сторінка

Новини коледжу

Профілактика COVID-19

Студенту:

Дистанційне навчання

Вхід в Office 365

Розклад занять

Розклад дзвінків

Стипендіальна комісія

Підготовка до ЗНО і ДПА

Кабінет соціал. педагога

Викладачу:

Методична робота

Самоосвіта викладачів

Пропозиції самоосвіти

Інструменти дист.навчання

Абітурієнту:

Спеціальності

Приймальна комісія

Правила прийому

Мотиваційний лист

Центр «Донбас-Україна»

Заклад освіти:

Загальна інформація

Керівництво

Накази

Самоврядування

Технічне відділення

Економічне відділення

Ліцензії, сертифікати

Літопис технікуму

Освітній процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплінСторінки:


Науково-дослідницька діяльність студентів

Розділ новин: Навчальна робота
Дата публікації: 29.01.2018

У вищому навчальному закладі функціонують два основних види науково-дослідної роботи студентів:

 • навчальна науково-дослідна робота, передбачена навчальними планами;
 • науково-дослідницька робота студентів, яка здійснюється під керівництвом викладацького складу.
Навчальна науково-дослідна робота у межах навчального процесу є обов'язковою для кожного студента і охоплює майже всі форми навчальної роботи:
 • написання рефератів з конкретної теми;
 • виконання лабораторних, практичних, семінарських і самостійних завдань, контрольних робіт, які містять елементи проблемного пошуку;
 • виконання завдань дослідницького характеру під час занять (робота над розв’язанням проблемної ситуації, робота в групах, «мозковий штурм» та інше);
 • підготовку та захист курсових робіт і дипломних проектів, пов'язаних з проблематикою наукових досліджень.
На цьому рівні науково-дослідницькою діяльністю охоплено максимально широке коло студентів

Що стосується науково-дослідницької діяльності студентів, що виходить за межі навчальних програм, то у цій сфері найбільшу активність проявляє циклова комісія гуманітарної та соціально-економічної підготовки (голова – Кузнєцова Н. В.). Протягом 2017 року студент групи 1Б915 Зінченко В. взяв очну участь у обласній конференції «З любов’ю в серці, з вірою в душі» та має друковану статтю за її результатами, а також у регіональній конференції «100 років Першій Українській революції»

Ця циклова комісія напрацювала власний досвід проведення студентських науково-практичних конференцій («Слов’янськ в роки Другої світової війни», «До 70-річчя визволення Донбасу», «200-річний ювілей Т. Г. Шевченка», «Михайло Петренко – 200 років безсмертя»)

Остання конференція широко висвітлювалася у засобах масової інформації («Діловий Слов’янськ», «Освіта аграрна») та отримала високу оцінку від прямого нащадка Петренка:

Наразі проводиться велика кількість науково-практичних, пошукових, методичних конференцій, до участі у яких запрошуються студенти. Такі конференції організують Департамент освіти, регіональні методичні об’єднання, вищі навчальні заклади. Студенти Слов’янського аграрного технікуму є активними учасниками цих заходів.

Так, у жовтні 2017 року студенти ІІ курсу технічного відділення Князєв Олександр (група 2М916), Трубчанінов Артем (група 2М916), Попов Данило під керівництвом викладача Ролінської Т. Т. представили свої роботи на конкурс «Сіверський Донець – очима молоді». За результатами конкурсу робота Попова Данила посіла ІІ місце.

У листопаді 2017 року під науковим керівництвом Бойка С. М. у збірнику наукових праць ІІ науково-практичної конференції бакалаврів, магістрантів та аспірантів опублікована стаття студента 4 курсу технічного відділення Курочки Іллі «Мінімізація обробітку ґрунту як шлях до енергозбереження в рослинництві».

Студент першого курсу технічного відділення Шаповалов О. (науковий керівник Чміль О. В.) взяв участь у регіональній студентській конференції «Фізика очима молоді», що відбулася у листопаді 2017 року у м. Краматорськ

Важливо, щоб у 2018 році студенти зберегли творчу наснагу, продовжували активну науково-дослідницьку діяльність, яка є не просто першим кроком у науку, але і сприяє всебічному розвитку особистості, становленню конкурентоспроможного фахівця, який зможе реалізувати свої здібності та знайти достойне місце в сучасних економічних реаліяхМетодична робота у 2017 році: виклики та досягнення

Розділ новин: Методична робота
Дата публікації: 29.01.2018

Розбудова системи якісної, конкурентоспроможної, доступної освіти є провідною умовою всебічного розвитку особистості, збагачення її творчого потенціалу, засобом реалізації здібностей, а також зростанням професійної компетенції, удосконаленням раніше здобутих знань, умінь і навичок.

Регіональна програма розвитку освіти «Освіта Донеччини в Європейському вимірі. 2017-2020 роки», затверджена 20.07.2017 року, мету перетворень в освітній сфері визначає як відповідність системи освіти запитам особистості, вимогам сталого інноваційного розвитку громади, суспільства, економіки, європейських вимірів і стандартів. Нові умови вимагають нових підходів, забезпечення нової якості педагогічних кадрів – успішних лідерів, «агентів змін».

Провідна методична проблема, над якою працював педагогічний колектив у 2017 році – вивчення й запровадження у навчально-виховний процес сучасних новітніх технологій навчання.

В методичній роботі використовувались інноваційні технології: майстер-класи для молодих спеціалістів, тренінги з національно-патріотичного виховання, робота творчих груп над розробкою та втіленням проектів, педагогічні читання. З метою удосконалення інноваційних технік, викладачі взяли участь у ІІ Міжнародному Інтернет-марафоні «Досвід освіти ХХІ сторіччя. Європейський контекст», що проводився згідно з Концепцією «Нова українська школа» та в рамках реалізації міжнародного проекту «Кращі світові освітні практики».

Впровадженню інноваційних технологій навчання як засобу модернізації навчально-виховного процесу сприяє участь педагогів у роботі Дистанційної Академії ВГ «Основа», де регулярно відбуваються майстер-класи з новітніх технологій навчання (Солод Л. С., Ситнік О. В., Дем’яненко В. Д., Києнко О. А.).

Викладачі технікуму стали активними учасниками регіональних методичних об’єднань закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації Краматорсько-Слов’янського регіону. Вони не тільки відвідали 26 методичних об’єднань протягом 2017 року, але і презентували досвід роботи (Зозуля Л. О., Києнко О. А., Островська Т. І., Сєрокуров М. В.), взяли участь як наукові керівники у студентських науково-практичних конференціях (Солод Л. С., Бойко С. М., Чміль О. В., Островська Т. І., Зозуля Л. О.)

Педагогічний колектив приєднався до Всеукраїнських Сковородинських навчань, ініційованих Українським Фондом культури. Були проведені Сковородинські читання та інші заходи до відзначення 300-річного ювілею великого українського мудреця Григорія Савовича Сковороди.

Протягом року викладачами проведено 16 відкритих занять та позааудиторних заходів, які оформлені методичними розробками. Заняття були проведені на високому та достатньому методичному рівні, викладачі продемонстрували інноваційні технології навчання, високий професійний рівень

У 2017 році педагогічні працівники взяли активну участь у конкурсі «Педагогічні інновації», основною метою якого є вивчення, узагальнення, поширення і впровадження оригінальних педагогічних ідей та творчих знахідок педагогічного досвіду колективу. За результатами конкурсу творчими групами педагогів було представлено 24 методичні роботи у 14 номінаціях. Для участі у заключному етапі конкурсу комісією було відібрано 14 робіт, які представлені до Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта».

Участь у науково-практичних, методичних конференціях є дієвим способом узагальнення та обміну педагогічним досвідом викладачів, тому цей напрям методичної роботи є одним із пріоритетних. Протягом 2017 року педагоги нашого навчального закладу взяли участь у наступних наукових інтернет-конференціях:

 • Македонська Г. В. – І обласна науково-методична конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у коледжах та технікумах: досвід, проблеми, перспективи», м. Краматорськ, 15.03. 2017 р. Тема: «Застосування комп’ютерних технологій при викладанні математичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р.а.»;
 • Островська Т. І. – І обласна науково-методична конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у коледжах та технікумах: досвід, проблеми, перспективи», м. Краматорськ, 15.03. 2017 р. Тема: «Розвиток креативного мислення студентів на заняттях з хімії та біології»;
 • Островська Т. І. – всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання сучасної науки». Тема: «Формування валеологічного мислення та поведінки на заняттях природознавчих дисциплін»;
 • Висицька С .М. – ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку освіти», м. Львів, 30-31.03. 2017 р. Тема: Формування патріотизму студентської молоді засобами літературного краєзнавства у курсі зарубіжної літератури»;
 • Висицька С. М. – ІІІ обласна науково-практична конференція «Досягнення та виклики національно-патріотичного виховання в регіоні», м. Краматорськ, 29.11. 2017 р. Тема: «Літературно-краєзнавча робота із зарубіжної літератури як засіб формування патріотизму та національної свідомості студентів»;
 • Солод Л. С. - ІІІ обласна науково-практична конференція «Досягнення та виклики національно-патріотичного виховання в регіоні», м. Краматорськ, 29.11. 2017 р. Тема: «Інноваційні підходи до краєзнавчої роботи як засобу національно-патріотичного виховання студентської молоді»;
 • Києнко О. А. – ХХХVІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Тема: «Шукаємо шляхи до максимальної продуктивності»;
 • Безугла І. М. - ХХХVІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Тема: Використання комп’ютерних технологій при викладанні дисципліни «Технічна механіка»Зміна вартості проживання у гуртожитку

Розділ новин: Фінансова діяльність
Дата публікації: 26.01.2018

Відповідно до Постанови КМУ №796 від 27.08.2010 р. зі змінами та Положення «Про перелік платних послуг, які можуть надаватися Відокремленим підрозділом «Слов’янський технікум Луганського національного аграрного університету», у зв’язку з підвищенням вартості комунальних послуг, оплати праці робітників та розміру стипендії, з 01.02.2018 р. підвищується вартість проживання у гуртожитку:

 • для студентів технікуму – 390 грн. на місяць;
 • сторонні проживаючі – 900 грн. на місяць.
Наказ №38 від 19.01.2018 р. Про зміни до наказу №326 від 10.10.2016 р. «Про встановлення тарифів наданих послуг»До уваги студентів денної та заочної форми навчання!

Розділ новин: Фінансова діяльність
Дата публікації: 19.01.2018

Відповідно до ч.7 ст.73 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1559-VII із змінами та доповненнями та на виконання постанови Кабінету Міністрів України за №1298 від 30.08.2002 р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами та доповненнями, з метою приведення вартості навчання до фактичної собівартості, проведено індексацію вартості навчання в межах офіційно визначеного Державною службою статистики України рівня інфляції за 2017 рік для студентів денної та заочної форми навчання, встановленої наказами по технікуму №32 від 01.02.2016 р. та №102 від 03.03.2017 р.

Наказ №8 від 03.01.2018 р. «Про індексацію вартості плати за навчання»
Таблиця індексів інфляції за 2000 – 2017 р.

Крім цього, змінено реквізити для оплати за навчання і проживання у гуртожитку.

Для оплати за надання освітніх послуг використовуйте наступний рахунок:
р/р – 3125 22 00 11 2924 в ГУДКУ в Донецькій обл., МФО – 820172, код ЄДРПОУ – 00727908

Для оплати за проживання у гуртожитку використовуйте рахунок:
р/р – 3125 92 00 21 2924 в ГУДКУ в Донецькій обл., МФО – 820172, код ЄДРПОУ – 00727908Оголошується набір на підготовчі курси для вступників

Розділ новин: Підготовчі курси
Дата публікації: 07.01.2018

Відокремлений підрозділ «Слов’янський технікум Луганського національного аграрного університету» традиційно оголошує про початок роботи підготовчих курсів для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) з української мови і математики. Заняття розпочинаються 20 січня 2018 року і проводяться щосуботи

Підготовчі курси в технікумі ведуться впродовж багатьох років. Заняття проводять досвідчені викладачі за спеціальними програмами, що дає змогу систематизувати та узагальнити знання з математики та української мови, краще підготуватися до проходження державної підсумкової атестації в середній школі, а також до вступних іспитів в технікумі чи коледжі. Треба зауважити, що відповідно до Умов прийому до ВНЗ на 2018 рік, слухачі підготовчих курсів отримують додаткові бали (при вступі на технічні спеціальності, до 2-х балів) при формуванні рейтингових списків вступників, що значно збільшує шанси отримати освіту за рахунок бюджетних коштів і отримання стипендії

Для вступу на курси необхідно подати наступні документи: копія паспорта чи свідоцтва про народження; паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду одного з батьків (для укладання договору на надання освітніх послуг).

Заняття проводяться за адресою: м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Свободи, 23.
Більш детальну інформацію про підготовчі курси можна отримати, зателефонувавши за номером: (050) 204-21-29 (Солод Любов Степанівна, завідувачка підготовчих курсів)Рейтинг успішності студентів за І семестр 2017-2018 н.р.

Розділ новин: Стипендіальна комісія
Дата публікації: 27.12.2017

Відповідно до Правил призначення академічних стипендій студентам Відокремленого підрозділу "Слов'янський технікум Луганського національного аграрного університету", опубліковано рейтинги успішності студентів за результатами І семестру 2017-2018 навчального року.

З нормативними документами, що регламентують призначення та виплату стипендій у ВП "Слов'янський технікум ЛНАУ", можна ознайомитись у відповідному розділіВшанування Героїв Чорнобиля

Розділ новин: Загальний
Дата публікації: 14.12.2017

Щорічно, починаючи з 14 грудня 2006 року, в нашій країні відзначають День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. 14 грудня 1986 року, після завершення створення саркофагу над четвертим енергоблоком ЧАЕС, прийнято до експлуатації надійний комплекс захисних споруд. Так з’явився день, який чорнобильці звуть простіше – Днем ліквідатора

Брали участь в подіях тих днів і мешканці нашого міста. Непомітно (але передчасно) один за іншим йшли з життя ліквідатори. Багатьох ми знали – наших друзів, сусідів, колег. В 2012 році в центрі Слов’янська було встановлено пам’ятник «Чорнобильська Слава»

Сьогодні на мітинг вшанування прийшли не лише чорнобильці ліквідатори, але й численні мешканці міста, представники влади, студенти і викладачі навчальних закладів міста (в тому числі і аграрного технікуму), члени громадських організацій, представники Краматорського прикордонного загону


Додатково про подію...


Безпека життєдіяльності під час зимових канікул, новорічних та різдвяних свят

Розділ новин: Загальний
Дата публікації: 14.12.2017

Наприкінці екзаменаційної сесії, з метою посилення контролю за забезпеченням життя і здоров’я студентів під час зимових канікул, новорічних та різдвяних свят, кураторами академічних груп проведені інструктажі з безпеки життєдіяльності студентів під час канікул про дотримання правил пожежної безпеки, техногенної безпеки та безпеки дорожнього руху.

Зокрема, зі студентами проведено інструктажі з питань профілактики шлунково-кишкових захворювань, дотримання правил гігієни у період поширення епідемічних захворювань, поводження в громадських місцях із незнайомими людьми та підозрілими предметами, при користуванні громадським транспортом, безпека перебування коло водоймищ і на льоду, застереження щодо використання піротехніки. Інструктажі оформлено і зареєстровано у відповідних журналах.

Бажаємо чудових зимових канікул без сумних пригод :)Захист курсових проектів з технічного сервісу

Розділ новин: Циклова комісія професійно-технічної підготовки
Дата публікації: 08.12.2017

4-7 грудня, у відповідності до графіку, відбувся захист курсових проектів з дисципліни «Технічний сервіс в АПК» студентами технічного відділення. Теми курсових проектів охоплюють технології проведення технічного обслуговування сучасних тракторів, зернозбиральних комбайнів та автомобілів вітчизняного і закордонного виробництва, таких виробників як МТЗ, ХТЗ, МАЗ, КрАЗ, John Deere, New Holland, Case IH, CLAAS

Підсумок захисту: 32 студенти (з 54-х, яких було допущено до захисту) отримали оцінки «відмінно» та «добре». Особливо відзначились наступні студенти: Сухоручко Олексій, Безкоровайний Євген, Барсов Андрій, Скрипник Станіслав, Курочка Ілля, Гринь Максим та Лоцман Віктор, які показали відмінні знання теоретичного матеріалу і під час захисту підкріплювали свої відповіді прикладами з виробництваII місце в міських змаганнях з настільного тенісу

Розділ новин: Спортивне життя
Дата публікації: 08.12.2017

7 грудня в спортивній залі Слов’янського хіміко-механічного технікуму відбулися змагання з настільного тенісу в рамках проведення Спортивних ігор міста Слов’янська серед студентів вищих навчальних закладів, в яких взяли участь шість команд: Слов’янський технікум Луганського національного аграрного університету, Слов’янський коледж національного авіаційного університету, Слов’янський коледж транспортної інфраструктури, Слов’янський енергобудівний технікум, Слов’янський хіміко-механічний технікум, Донбаський державний педагогічний університет.

Поєдинки тенісного турніру, які одночасно гралися на трьох столах за коловою системою, тривали упродовж чотирьох годин. До складу кожної команди входили три спортсмени – два юнаки та одна дівчина. За результатами трьох поодиноких зустрічей (кожна складалася з трьох партій до двох перемог) – визначався переможець матчу

За результатами п’яти командних поєдинків студенти-майстри тенісних ракеток Відокремленого підрозділу «Слов’янського технікуму Луганського національного аграрного університету» зайняли друге місце в загальному заліку. Перше місце поділили команди енергобудівного технікуму та педагогічного університету.

У складі команди нашого технікуму в міських змаганнях з настільного тенісу виступали наступні студенти: Андрій Стельмах (2М916), Дмитро Холодний (3МЛ17) та Діана Федоренко (1Б916)


Додатково про подію...


Сторінки:


  Новини за розділами

Всі новини (список)

Бібліотека

Виховна робота

Вступ-2022

Вступна кампанія

Загальний

Інструменти дистанційного навчання

Методична робота

Навчальна робота

Підготовчі курси

Практичне навчання

Працевлаштування

Приймальна комісія

Професійна орієнтація

Профілактика COVID-19

Спортивне життя

Стипендіальна комісія

Студентське самоврядування

Фінансова діяльність

Циклова комісія гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Циклова комісія професійно-економічної підготовки

Циклова комісія професійно-технічної підготовки© Бойко С.М., ВCП "Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету", 2008-2022