НОВИНИ
КОЛЕДЖУ


  Головне меню

Головна сторінка

Новини коледжу

Місце шани та вдячності

Студенту:

Дистанційне навчання

Розклад занять

Розклад дзвінків

Стипендіальна комісія

Викладачу:

Методична робота

Самоосвіта викладачів

Пропозиції самоосвіти

Інструменти дист.навчання

Абітурієнту:

Спеціальності

Приймальна комісія

Правила прийому

Хочу тут навчатися!

Навчання за ваучером ЦЗ

Заклад освіти:

Ліцензії, сертифікати

ОПП підготовки ФМБ

Електронна копія диплому

Керівництво

Накази

Самоврядування

Технічне відділення

Економічне відділення

Літопис технікуму

Освітній процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплінСторінки:


Соціальна стипендія

Розділ новин: Стипендіальна комісія
Дата публікації: 11.09.2017

Постановою №1045 від 28 грудня 2016 р. Кабінет Міністрів України затвердив порядок призначення соціальної стипендії.

Право на отримання соціальної стипендії мають студенти, які не отримують академічної стипендії та не перебувають в академічній відпустці, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу із числа:

 1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків
 2. Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
 3. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”
 4. Особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” – протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти
 5. Особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”
 6. Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”
 7. Діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”
 8. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”
 9. Дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I-III групи
 10. Студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

Перелік документів, які додаються до заяви:

 1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування:
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
  • копію студентського квитка;
  • копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
  • копію свідоцтва про смерть батьків або довідку з РАГСу про те, що відомості про батька записані згідно з ст.135 Сімейного кодексу України (відомості про батька записані за вказівкою матері), або рішення суду про позбавлення батьківських прав, або рішення суду про визнання зниклими безвісті осіб.
  Студентам, які є інвалідами по зору і слуху, додатково потрібно подати копію посвідчення інваліда або довідки до акту огляду МСЕК по зору і слуху.
 2. Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи":
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
  • копію студентського квитка;
  • копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка.
  Студентам, які є інвалідами по зору і слуху, додатково потрібно подати копію посвідчення інваліда або довідки до акту огляду МСЕК по зору і слуху.
 3. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”:
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
  • копію студентського квитка;
  • довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;
  • копію атестата про здобуття середньої освіти;
  • У разі неможливості подання особами із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи.
  Студентам, які є інвалідами по зору і слуху, додатково потрібно подати копію посвідчення інваліда або довідки до акту огляду МСЕК по зору і слуху.
 4. Особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” – протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти:
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
  • копію студентського квитка;
  • довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;
  • акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1;
  • копію довідки медико-соціальної експертизи;
  • копію свідоцтва про смерть батька (матері);
  У разі неможливості подання особами із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи.
  Студентам, які є інвалідами по зору і слуху, додатково потрібно подати копію посвідчення інваліда або довідки до акту огляду МСЕК по зору і слуху.
 5. Особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”:
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
  • копію студентського квитка;
  • копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
  • довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій.
  Студентам, які є інвалідами по зору і слуху, додатково потрібно подати копію посвідчення інваліда або довідки до акту огляду МСЕК по зору і слуху.
 6. Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”:
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
  • копію студентського квитка;
  • копію свідоцтва про смерть батька (матері);
  • документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);
  • копію довідки медико-соціальної експертизи.
  Студентам, які є інвалідами по зору і слуху, додатково потрібно подати копію посвідчення інваліда або довідки до акту огляду МСЕК по зору і слуху.
 7. Діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”:
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
  • копію студентського квитка;
  • копію свідоцтва про смерть батька (матері);
  • копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
  • довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.
  Студентам, які є інвалідами по зору і слуху, додатково потрібно подати копію посвідчення інваліда або довідки до акту огляду МСЕК по зору і слуху.
 8. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту” у заяві обов’язково вказують:
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
  • копію студентського квитка;
  • копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 9. Дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I-III групи:
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
  • копію студентського квитка;
  • копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи.

 10. Студентів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”:
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
  • копію студентського квитка;
  • довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.
Для отримання більш докладної інформації звертатись до заступника директора з виховної роботи Проскуніної А.М.74-та річниця визволення Слов'янська від німецько-фашистських загарбників

Розділ новин: Загальний
Дата публікації: 07.09.2017

6 вересня в парку «Шовковичний» біля меморіалу Слави відбувся мітинг-реквієм, присвячений 74-й річниці звільнення Слов’янська від німецько-фашистських загарбників. Щорічно в цей день сюди приходять й наші фронтовики, котрих стає все менше…

Представники педагогічного колективу та студентської молоді взяли участь у мітингу та покладанні квітів до монумента Слави


Додатково про подію...


Рейтинги успішності студентів нового набору

Розділ новин: Стипендіальна комісія
Дата публікації: 04.09.2017

Опубліковано рейтинги успішності студентів нового набору ВП "Слов'янський технікум Луганського НАУ" за результатами вступного конкурсу 2017 року, а також нормативні документи, на підставі яких здійснюється призначення і виплата академічних стипендій – розділ "Стипендіальна комісія" в головному менюТиждень першокурсника в бібліотеці

Розділ новин: Бібліотека
Дата публікації: 01.09.2017

Шановні студенти!
Вітаю з початком навчального року!

З 4 вересня бібліотека розпочинає «Тиждень першокурсника»:

 • запис до бібліотеки за графіком;
 • бесіда «Правила користування бібліотекою ВП «Слов’янський технікум Луганського національного аграрного університету»;
 • знайомство з довідково-бібліографічним апаратом та книжковим фондом бібліотеки

Завідувачка бібліотекою Любима З.П.День Знань - 2017

Розділ новин: Загальний
Дата публікації: 01.09.2017

В Слов’янському аграрному технікумі відбулося свято Дня Знань. Особливо хвилюючим воно було для тих, хто цього річ вперше переступив поріг нашого навчального закладу – для першокурсників. До нашої великої студентської родини приєдналися 163 студента-механіка, 65 бухгалтерів, 14 фінансистів і 19 майбутніх спеціалістів з туристичного обслуговування.

Зі щирими привітаннями до знов зарахованих звернулась директор технікуму Плахова Т.М., вона побажала новоприйнятим студентам досягти своєї мети, навчатися цікаво і плідно, зустріти нових друзів на усе життя, зазначивши, що сьогодні для них починається майбутнє.

Представники першого курсу урочисто отримали з рук студентів 2 курсу символічні студентський квиток та ключ від знань.

В усіх навчальних групах піднесено пройшов перший урок на тему «Україна на мапі Європи». Нехай цьогорічний першовересень принесе мир і святковий настрій усім студентам та викладачам ВП «Слов’янський технікум ЛНАУ».

class="zoom"Організаційна зустріч студентів нового набору з кураторами

Розділ новин: Загальний
Дата публікації: 15.08.2017

До уваги студентів нового набору!
Зустріч з кураторами навчальних груп (перекличка) відбудеться 31.08.2017 року о 9-00 на подвір'ї технікуму.
На вас чекають знайомство з куратором, навчальною групою, матеріально-технічною базою технікуму, правилами внутрішноього розпорядку, графіком навчального процесу та інше.
Поселення до студентського гуртожитку проводиться починаючи з 15 серпня (для поселення при собі потрібно мати листок вибуття, паспорт, кошти для оплати за перші 4 місяці проживання - 1200 грн.)Зарахування вступників на денну та заочну форму навчання

Розділ новин: Вступна кампанія
Дата публікації: 10.08.2017

Опубліковано накази на зарахування вступників на денну та заочні форму навчання за державним замовленням та за кошти юридичних або фізичних осіб (за контрактом):

 • Наказ №35-с від 31.07.2017 р. - зарахування на денну форму навчання за державним замовленням на основі базової загальної середньої освіти;
 • Наказ №36-с від 31.07.2017 р. - зарахування на денну форму навчання за державним замовленням на основі ОКР "Кваліфікований робітник";
 • Наказ №37-с від 04.08.2017 р. - зарахування на денну форму навчання за кошти юридичних або фізичних осіб;
 • Наказ №38-с від 09.08.2017 р. - зарахування на заочну форму навчання за державним замовленням;
 • Наказ №39-с від 09.08.2017 р. - зарахування на заочну форму навчання за кошти юридичних або фізичних осіб;
 • Наказ №40-с від 14.08.2017 р. - зарахування на денну форму навчання за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти;
 • Наказ №41-с від 14.08.2017 р. - зарахування на денну форму навчання за кошти юридичних або фізичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

Вступникам, що бажають навчатися за контрактом, необхідно протягом 14 днів з дня видачі наказу про зарахування прибути в технікум для укладання договору на надання освітніх послуг. Зверніть увагу, що за неповнолітнього віку вступника договір укладає не сам вступник особисто, а особа (чи організація), яка зобов'язується сплачувати кошти за навчанняПоточний рейтинговий список вступників

Розділ новин: Вступна кампанія
Дата публікації: 09.08.2017

Відповідно до правил прийому опубліковано рейтингові списки вступників на денну та заочну форми навчання. Додаткову інформацію про хід вступної кампанії можна відслідковувати в ІС "Конкурс"Підготовка до навчального року

Розділ новин: Загальний
Дата публікації: 08.08.2017

Напередодні нового навчального року технікум активно готує навчальні кабінети і лабораторії: проводяться ремонтні роботи, облаштовується санітарно-гігієнічний стан аудиторій, створюються усі необхідні умови для комфортного навчання студентівЗарахування на денну форму навчання за державним замовленням

Розділ новин: Вступна кампанія
Дата публікації: 31.07.2017

31 липня 2017 року відбулося засідання приймальної комісії технікуму з питань зарахування вступників за державним замовленням на денну форму навчання.

132 студенти нового набору на основі базової загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» будуть навчатися за рахунок коштів державного бюджету і матимуть можливість отримувати стипендіюСторінки:


  Новини за розділами

Всі новини (список)

Бібліотека

Виховна робота

Вступна кампанія

Загальний

Інструменти дистанційного навчання

Методична робота

Місце шани та вдячності

Навчальна робота

Підготовчі курси

Практичне навчання

Працевлаштування

Приймальна комісія

Професійна орієнтація

Профілактика COVID-19

Спортивне життя

Стипендіальна комісія

Студентське самоврядування

Фінансова діяльність

Циклова комісія гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Циклова комісія професійно-економічної підготовки

Циклова комісія професійно-технічної підготовки© Бойко С.М., 2008-2024